Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2

Tutkimusartikkeli

artikkeli 6456, Tutkimusartikkeli
Jouni Pykäläinen, Teppo Hujala. (2012). Ennakointi osana alueellista metsäohjelmaa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6456. https://doi.org/10.14214/ma.6456
Original keywords: metsäpolitiikka; osallistava suunnittelu; ryhmäpäätöksenteko; toimintatutkimus; tulevaisuudentutkimus
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tutkimuksessa johdetaan metsäsuunnittelun ja tulevaisuudentutkimuksen teorioista sekä ennakoinnin yleisistä periaatteista ns. ennakoivan alueellisen metsäohjelman (AMO) keskeiset piirteet. Lisäksi selvitetään toimintatutkimuksen keinoin näiden piirteiden mukaisen ennakoivan AMOn toteutettavuutta. Lähtökohtana on, että yhdistämällä metsäohjelmatyössä yhteiskuntaa ja aluetaloutta koskeva ennakointi metsää ja sen käyttöä koskevaan ennakointiin voitaisiin nykyistä paremmin hahmottaa metsäalan tulevaisuuden mahdollisuudet alueella ja siten ohjata tehokkaammin mm. tutkimus- ja kehityshankkeiden resursointia. Toimintatutkimuksessa käytettiin ennakointia Pohjois-Karjalan AMOn tavoiteasettelun tukena. Ennakointimenetelmänä käytettiin tulevaisuustaulukon sovellusta. Eräs keskeinen havainto oli, että perinteisille toiminnoille tärkeissä kysymyksissä ennakoinnin osallistujat painottivat vahvasti tulevaisuuteen vaikuttamista ja perustelivat nykytoimintaa metsän tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisellä. Alalle uusissa tai uusia merkityksiä saaneissa toiminnoissa toimintaympäristön tulevaisuuskuvia ja tavoitteita perusteltiin myös metsään pohjautuvien tuotteiden ja palvelujen kysynnällä. Ennakointi otettiin lähestymistapana hyvin vastaan AMOn valmistelutyöryhmässä ja alueellisessa metsäneuvostossa. Ennakoinnin tuloksia hyödynnettiin myös Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Kaakkois-Suomen AMOjen tavoiteasettelun tukena.

 • Pykäläinen, Sähköposti: teppo.hujala@metla.fi (sähköposti)
 • Hujala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

artikkeli 6468, Tieteen tori
Tiina Rajala, Mikko Peltoniemi, Lara Valentin-Carrera, Taina Pennanen, Raisa Mäkipää. (2012). Sienidiversiteetin merkitys puiden lahoamisprosessissa ja taimien kasvussa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6468. https://doi.org/10.14214/ma.6468
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Rajala, Sähköposti: tiina.rajala@metla.fi (sähköposti)
 • Peltoniemi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Valentin-Carrera, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Pennanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Mäkipää, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6467, Tieteen tori
Raisa Mäkipää. (2012). Ilmastonmuutos ja metsien hoito vaikuttavat metsien hiilitaseeseen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6467. https://doi.org/10.14214/ma.6467
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Mäkipää, Sähköposti: raisa.makipaa@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 6466, Tieteen tori
Samuli Launiainen, Ari Laurén. (2012). Vihreää vettä ja jalanjälkeä – onko mitään järkeä? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6466. https://doi.org/10.14214/ma.6466
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Launiainen, Sähköposti: samuli.launiainen@metla.fi (sähköposti)
 • Laurén, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tutkimusseloste

artikkeli 6472, Tutkimusseloste
Anna Rytkönen. (2012). Phytophthora-munasienisuvun kasvitaudinaiheuttajia myös Suomen taimitarhoilla – tulevaisuuden uhka taimituotannolle? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6472. https://doi.org/10.14214/ma.6472
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Rytkönen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6471, Tutkimusseloste
Paula Jylhä. (2012). Karsimaton ensiharvennusmänty sulfaattisellun ja energian tuotannossa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6471. https://doi.org/10.14214/ma.6471
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Jylhä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6470, Tutkimusseloste
Saana Kataja-aho, Aino Smolander, Hannu Fritze, Sini Norrgård, Jari Haimi. (2012). Kantojen korjuun vaikutukset maaperän hiili- ja typpidynamiikkaan. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6470. https://doi.org/10.14214/ma.6470
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Kataja-aho, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Smolander, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Fritze, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Norrgård, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Haimi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Kirjallisuutta

artikkeli 6469, Kirjallisuutta
Matti Leikola. (2012). Ihmisen suhde luontoon suomalaisessa kaunokirjallisuudessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6469. https://doi.org/10.14214/ma.6469
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Leikola, Sähköposti: matti.leikola@kolumbus.fi (sähköposti)

Tieteen tori

Kustannustehokasta metsänhoitoa

artikkeli 6460, Tieteen tori|Kustannustehokasta metsänhoitoa
Veli-Matti Saarinen. (2012). Metsäpalveluiden kehittäminen ja kasvumahdollisuudet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6460. https://doi.org/10.14214/ma.6460
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Saarinen, Sähköposti: veli-matti.saarinen@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 6459, Tieteen tori|Kustannustehokasta metsänhoitoa
Heidi Hallongren, Tiina Laine, Marja-Liisa Juntunen. (2012). Metsänhoitotöiden koneellistamisesta ratkaisu metsuripulaan? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6459. https://doi.org/10.14214/ma.6459
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hallongren, Sähköposti: heidi.hallongren@metla.fi (sähköposti)
 • Laine, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Juntunen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6458, Tieteen tori|Kustannustehokasta metsänhoitoa
Ville Kankaanhuhta, Timo Saksa. (2012). Omavalvonnasta työkalu metsänhoidon laadun hallintaan. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6458. https://doi.org/10.14214/ma.6458
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Kankaanhuhta, Sähköposti: ville.kankaanhuhta@metla.fi (sähköposti)
 • Saksa, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6457, Tieteen tori|Kustannustehokasta metsänhoitoa
Juho Rantala. (2012). Metsänhoidon kustannustehokkuuden merkitys metsätaloudessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6457. https://doi.org/10.14214/ma.6457
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Rantala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)

Tieteen tori

Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta

artikkeli 6465, Tieteen tori|Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta
Juhani Marttila, Pekka Ollonqvist. (2012). Kuluttaja-arvostusten vaikutukset suomalaisen puurakentamisen kilpailukykyyn Luoteis-Venäjällä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6465. https://doi.org/10.14214/ma.6465
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Marttila, Sähköposti: juhani.marttila@metla.fi (sähköposti)
 • Ollonqvist, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6464, Tieteen tori|Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta
Kari Väätäinen, Yuri Gerasimov, Viktor Senkin. (2012). Koneellisen tavaralajimenetelmähakkuun tuottavuus Luoteis-Venäjän päätehakkuukohteilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6464. https://doi.org/10.14214/ma.6464
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Väätäinen, Sähköposti: kari.vaatainen@metla.fi (sähköposti)
 • Gerasimov, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Senkin, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6463, Tieteen tori|Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta
Erkki Verkasalo, Sanna Hautamäki, Harri Kilpeläinen. (2012). Mänty- ja kuusisahatavaran laatujakaumat ja sahatukin laatu Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6463. https://doi.org/10.14214/ma.6463
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Verkasalo, Sähköposti: erkki.verkasalo@metla.fi (sähköposti)
 • Hautamäki, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kilpeläinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6462, Tieteen tori|Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta
Jari Viitanen, Antti Mutanen. (2012). Venäjän sahateollisuus menestyy vientimarkkinoilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6462. https://doi.org/10.14214/ma.6462
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Viitanen, Sähköposti: jari.viitanen@metla.fi (sähköposti)
 • Mutanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6461, Tieteen tori|Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta
Elina Välkky, Timo Leinonen. (2012). Suomen ja Venäjän metsänkäsittelyohjeiden vertailu. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6461. https://doi.org/10.14214/ma.6461
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Välkky, Sähköposti: elina.valkky@metla.fi (sähköposti)
 • Leinonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit