Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 3

Päätoimittajalta

artikkeli 6053, Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. Metsät raaka-aineen ja elämän lähteenä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 3 artikkeli 6053. https://doi.org/10.14214/ma.6053
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Korpilahti, Sähköposti: eeva.korpilahti@luke.fi (sähköposti)

Tutkimusartikkeli

artikkeli 6054, Tutkimusartikkeli
Tapio Tilli, Ritva Toivonen, Anne Toppinen. Puun hintavaihteluiden alueellinen yhtenevyys Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 3 artikkeli 6054. https://doi.org/10.14214/ma.6054
Original keywords: puutavaralajit; kantohinnat; aluemarkkinat; yhteisintegroituvuusanalyysi
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tutkimuksessa tarkastellaan puun hintavaihtelujen yhtenevyyttä viiden metsäkeskuksen alueella soveltaen niin sanottua yhden hinnan lakia ja Johansenin yhteisintegroituvuusanalyysia. Tarkoituksena on selvittää, muodostavatko tarkastellut alueet yhtenäisen markkina-alueen vai ovatko alueet eriytyneet alueellisiksi osamarkkinoiksi. Tulokset kertovat siitä, toimivatko Suomen puumarkkinat talousteoreettisessa mielessä tehokkaasti. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että mänty- ja kuusitukin hinnat ovat yhtenevät tarkasteltujen metsäkeskusten välillä, kun taas mänty- ja kuusikuidun hintavaihtelu oli jonkin verran erilaista eri alueilla. Tutkimukseen valituista metsäkeskuksista selvimmin muiden alueiden hintoihin vaikuttivat Etelä-Savo ja Lounais-Suomi.

 • Tilli, Sähköposti: tapio.tilli@ptt.fi (sähköposti)
 • Toivonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Toppinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Katsaus

artikkeli 6055, Katsaus
Leena A. Hytönen. Osallistamismenetelmät metsätalouden päätöksenteossa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 3 artikkeli 6055. https://doi.org/10.14214/ma.6055
Original keywords: osallistava metsäsuunnittelu; kyselytutkimus; päätösanalyysi; vapaamuotoinen palaute; neuvottelu
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä

Katsauksessa kuvaillaan lyhyesti Suomessa 1990-luvulla toteutettua osallistavaa metsäsuunnittelua. Kuvatun materiaalin perusteella suunnittelun käytännöt jaetaan kolmeen osallistamismenetelmään: mielipidemittaus, vapaamuotoinen palaute ja neuvottelu. Kukin osallistamismenetelmä sisältää erilaisia mahdollisuuksia ja rajoituksia siitä, kuka osallistuu ja miten osallistutaan suunnitteluun ja päätöksentekoon metsätaloudessa. Mielipidemittaus käsittää sekä kyselytutkimukset että päätösanalyysin. Kyselytutkimukset mahdollistavat suuren yleisön osallistumisen, kun taas päätösanalyysi sopii parhaiten metsäalaa tunteville sidosryhmien edustajille. Vapaamuotoista palautetta voidaan kerätä paikallisilta asukkailta ja sidosryhmien edustajilta. Neuvottelu on mahdollista suunnittelevan organisaation sekä kansalais-, intressi- ja sidosryhmien edustajien välillä.

Lopuksi täsmennetään, mitä metsäsuunnittelussa tarkoittavat osallistava suunnittelu ja yhteistoiminnallinen suunnittelu. Osallistavassa suunnittelussa (participatory planning) järjestävä organisaatio kerää tietoa eri osapuolten mielipiteistä, arvostuksista ja preferensseistä käyttäen eri osallistamismenetelmiä. Tietoa käytetään organisaation tekemän suunnittelun ja päätöksenteon tukena. Yhteistoiminnallisessa suunnittelussa (collaborative planning) osallistujilla on osavastuuta esim. suunnitelman sisällön tuottamisesta tai toteuttamisesta.

 • Hytönen, Sähköposti: leena.hytonen@metla.fi (sähköposti)

Tieteen tori

artikkeli 6059, Tieteen tori
Heikki Rissanen. Puuta kestävästi – Tutkimusta tarvitaan kansainvälisen metsäyhtiön raaka-ainehankinnan tueksi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 3 artikkeli 6059. https://doi.org/10.14214/ma.6059
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Rissanen, Sähköposti: heikki.rissanen@storaenso.com (sähköposti)
artikkeli 6058, Tieteen tori
Pasi Miettinen, Tero Laakso. Pakollinen järjestelmä ja FSC – Venäjän metsäsertifioinnin tulevaisuudenvisiot. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 3 artikkeli 6058. https://doi.org/10.14214/ma.6058
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Miettinen, Sähköposti: pasi.miettinen@metla.fi (sähköposti)
 • Laakso, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6057, Tieteen tori
Taneli Kolström, Risto Päivinen, Ari Pussinen. Venäjän metsävarat ja niiden tarjoamat mahdollisuudet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 3 artikkeli 6057. https://doi.org/10.14214/ma.6057
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Kolström, Sähköposti: taneli.kolstrom@metla.fi (sähköposti)
 • Päivinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Pussinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6056, Tieteen tori
Ritva Toivonen, Tapio Tilli, Anne Toppinen. Tuontipuun vaikutus kotimaan puumarkkinoihin lisääntymässä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 3 artikkeli 6056. https://doi.org/10.14214/ma.6056
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Toivonen, Sähköposti: tapio.tilli@ptt.fi (sähköposti)
 • Tilli, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Toppinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tutkimusseloste

artikkeli 6062, Tutkimusseloste
Veli-Pekka Heikkinen, Antti Kanto. Metsätuottojen markkinamalli, joka ottaa huomioon osakemarkkinoiden ja puumarkkinoiden pitkän aikavälin korrelaatiot. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 3 artikkeli 6062. https://doi.org/10.14214/ma.6062
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Heikkinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Kanto, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Puheenvuoro

artikkeli 6061, Puheenvuoro
Markku Larjavaara. Kiertoajan suorat vaikutukset. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 3 artikkeli 6061. https://doi.org/10.14214/ma.6061
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Larjavaara, Sähköposti: markku.larjavaara@hotmail.com (sähköposti)
artikkeli 6060, Puheenvuoro
Jukka Matilainen, Markku Kuusela, Timo Weckroth, Timo Silver, Seppo Suonpää, Greger Erikslund. Metsäteiden tarpeellisuus ja niiden merkitys. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 3 artikkeli 6060. https://doi.org/10.14214/ma.6060
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Matilainen, Sähköposti: jukka.matilainen@metsakeskus.fi (sähköposti)
 • Kuusela, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Weckroth, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Silver, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Suonpää, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Erikslund, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit