Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2

Päätoimittajalta

artikkeli 6529, Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2015). Metsäntutkimuksen pitkä yhteistyön perinne. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli 6529. https://doi.org/10.14214/ma.6529
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Korpilahti, Sähköposti: eeva.korpilahti@luke.fi (sähköposti)

Tutkimusartikkeli

artikkeli 6531, Tutkimusartikkeli
Jouni Siipilehto, Tapio Huttunen. (2015). Metsikön todellisen iän määrittäminen rinnankorkeusiästä suomalaisissa talousmetsissä. Ikälisäysmalli INKA-aineiston kairauksista. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli 6531. https://doi.org/10.14214/ma.6531
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Siipilehto, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Huttunen, Sähköposti:
artikkeli 6530, Tutkimusartikkeli
Antti Mutanen, Jari Viitanen. (2015). Suomen sahateollisuuden kansainvälinen kustannuskilpailukyky 2000-luvulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli 6530. https://doi.org/10.14214/ma.6530
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Mutanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Viitanen, Sähköposti:

Tutkimusseloste

artikkeli 6539, Tutkimusseloste
Lauri Korhonen, Daniela Ali-Sisto, Timo Tokola. (2015). Trooppisen metsän latvuspeittävyyden estimointi satelliittikuvien ja laserkeilauspohjaisen referenssiaineiston avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli 6539. https://doi.org/10.14214/ma.6539
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Korhonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Ali-Sisto, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Tokola, Sähköposti:
artikkeli 6538, Tutkimusseloste
Juha Laitila, Tapio Ranta, Antti Asikainen, Eero Jäppinen, Olli-Jussi Korpinen. (2015). Kantojen kustannuskilpailukyky metsähakkeen hankinnassa Etelä- ja Pohjois-Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli 6538. https://doi.org/10.14214/ma.6538
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Laitila, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Ranta, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Asikainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Jäppinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Korpinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6537, Tutkimusseloste
Mikko Niemi, Mikko Vastaranta, Jussi Peuhkurinen, Markus Holopainen. (2015). Heikkotuottoisten ojitettujen soiden puustoinventointi Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa hyödyntäen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli 6537. https://doi.org/10.14214/ma.6537
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Niemi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Vastaranta, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Peuhkurinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Holopainen, Sähköposti:

Kirjallisuutta

artikkeli 6536, Kirjallisuutta
Anneli Viherä-Aarnio. (2015). Koivukulttuurin käsikirja. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli 6536. https://doi.org/10.14214/ma.6536
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Viherä-Aarnio, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)

Tieteen tori

Tavoitteena metsien monet hyödyt

artikkeli 6535, Tieteen tori|Tavoitteena metsien monet hyödyt
Leena Finér. (2015). Valuma-alueen huomioonottavan suunnittelun hyödyt. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli 6535. https://doi.org/10.14214/ma.6535
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Finér, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6534, Tieteen tori|Tavoitteena metsien monet hyödyt
Artti Juutinen. (2015). Metsien monet hyödyt ja taloudellinen arvottaminen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli 6534. https://doi.org/10.14214/ma.6534
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Juutinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6533, Tieteen tori|Tavoitteena metsien monet hyödyt
Miina Rautiainen. (2015). Fysikaaliset menetelmät metsien kaukokartoituksessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli 6533. https://doi.org/10.14214/ma.6533
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Rautiainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6532, Tieteen tori|Tavoitteena metsien monet hyödyt
Jyrki Kangas. (2015). Millaista metsätietoa tarvitaan monitavoitteisen metsäsuunnittelun pohjaksi? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli 6532. https://doi.org/10.14214/ma.6532
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kangas, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit