Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 4

Tutkimusartikkeli

artikkeli 6598, Tutkimusartikkeli
Harri Hölttä. (2014). Itä-Suomen metsävarat 1850-1930 ja niistä tehdyt tulkinnat. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 4 artikkeli 6598. https://doi.org/10.14214/ma.6598
Original keywords: Gyldén; kaskeaminen; metsähistoria; polttopuu; puupula; tukkipuu
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä

Kaskikauden loppuvaiheen metsävaroja koskeviin käsityksiin olennaisesti vaikuttaneet dokumentit ovat yli 150 vuoden takaa. Claes Wilhelm Gyldén julkaisi kartan Suomen metsävaroista vuonna 1850 ja ensimmäisen suomalaisen metsänhoito-oppaan kolme vuotta myöhemmin. Edmund von Bergin matkakertomus Suomenmaan metsistä julkaistiin 1859. Myöhempi tutkimus on pitkälti seurannut näiden avaamalla uralla. Tämän artikkelin tarkoituksena on tutkia kirjallisuuden perusteella Itä-Suomen metsävaroja ajanjaksolla 1850–1930 sekä metsävaroista tehtyjä tulkintoja. Erityisesti tarkastellaan Gyldénin kartan tuloksia muiden käytettävissä olevien tietojen valossa sekä tukki- ja polttopuun ominaisuuksia. Artikkelin mukaan ennen Valtakunnan metsien inventointien (VMI) aloittamista metsävarojen arviointia ovat vaikeuttaneet metsävarojen arvioinnin tekninen hankaluus, käytettyjen käsitteiden sisällön muuttuminen, lähteiden luotettavuuteen liittyvät epävarmuustekijät ja lähdekritiikin puute niitä tulkittaessa. Useat näistä tekijöistä eivät ole rajoittuneet vain Suomeen, vaan ne monimutkaistavat metsähistorian tutkimusta ja metsävaroja koskevaa tulkintaa muissakin maissa. Gyldénin metsävarakartan osalta ongelmallista on kartan alkuperäismateriaalien puuttuminen ja sen antamien metsävaratietojen tulkinnallisuus. Runsas- ja vähämetsäisimpien alueiden sijainti on yleisellä tasolla määritelty oikein.

 • Hölttä, Sähköposti: harrimh@student.uef.fi (sähköposti)

Katsaus

artikkeli 6599, Katsaus
Arja Lilja, Katri Himanen, Anna Poimala, Marja Poteri. (2014). Metsäpuiden taimituotantoa ja joulupuiden kasvatusta uhkaavat taudit. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 4 artikkeli 6599. https://doi.org/10.14214/ma.6599
Original keywords: levälaikku; lahojuurisuus; runkokorot; siementen sienet; taimitaudit; uudet uhkat
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Artikkeli on yhteenveto kotimaisista ja kansainvälisistä tutkimuksista, joita on tehty metsäpuiden taimien ja joulupuiden kasvatusta haittaavista sieni- ja Phytophthora-taudeista. Mukana on myös lyhyet maininnat viruksista ja bakteereista, jotka voivat levitä siementen mukana. Katsauksen tavoitteena on helpottaa IPM-torjunnan (Integrated Pest Management) ohjeiden laadintaa. Taudeista kerrotaan oireet, isäntäkasvit, tartuntatavat ja olosuhteet, joissa puut altistuvat taudeille sekä mahdolliset kasvatukselliset- ja muut torjuntatoimenpiteet. Kasvinsuojeluaineita, joita on mahdollista käyttää, ei tässä luetella, koska niiden valikoima muuttuu ja supistuu jatkuvasti.

 • Lilja, Sähköposti: marja.poteri@metla.fi (sähköposti)
 • Himanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Poimala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Poteri, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tutkimusseloste

artikkeli 6611, Tutkimusseloste
Jussi Manner, Tomas Nordfjell, Ola Lindroos. (2014). Ajouranvarsitiheyden vaikutus ajokonetyön ajanmenekkiin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 4 artikkeli 6611. https://doi.org/10.14214/ma.6611
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Manner, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Nordfjell, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Lindroos, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6610, Tutkimusseloste
Eero Muinonen, Perttu Anttila, Jaakko Heinonen, Jukka Mustonen. (2014). Latvusmassan ja kantojen korjuumahdollisuudet satellittikuvatulkintaan perustuen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 4 artikkeli 6610. https://doi.org/10.14214/ma.6610
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Muinonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Anttila, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Heinonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Mustonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6609, Tutkimusseloste
Marjut Turtiainen, Jari Miina, Kauko Salo, Juha-Pekka Hotanen. (2014). Mittausaineistoihin perustuvat puolukan peittävyys- ja satomallit. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 4 artikkeli 6609. https://doi.org/10.14214/ma.6609
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Turtiainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Miina, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Salo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Hotanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6608, Tutkimusseloste
Liisa Huttunen. (2014). Muuttuvan ilmaston ja lehtivaurion vaikutukset rauduskoivun kasvuun. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 4 artikkeli 6608. https://doi.org/10.14214/ma.6608
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Huttunen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)

Kirjallisuutta

artikkeli 6607, Kirjallisuutta
Juha-Pekka Hotanen. (2014). Erinomainen sammalopas maastoon. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 4 artikkeli 6607. https://doi.org/10.14214/ma.6607
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Hotanen, Sähköposti: juha-pekka.hotanen@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 6606, Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. (2014). Metsien monet suojavaikutukset. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 4 artikkeli 6606. https://doi.org/10.14214/ma.6606
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi (sähköposti)

Puheenvuoro

artikkeli 6605, Puheenvuoro
Matti Leikola. (2014). Paradigmoja ja normaalitiedettä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 4 artikkeli 6605. https://doi.org/10.14214/ma.6605
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Leikola, Sähköposti: matti.leikola@kolumbus.fi (sähköposti)
artikkeli 6604, Puheenvuoro
Eeva Korpilahti. (2014). Sata vuotta suomalaista metsätieteen julkaisemista. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 4 artikkeli 6604. https://doi.org/10.14214/ma.6604
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Korpilahti, Sähköposti: eeva.korpilahti@luke.fi (sähköposti)

Tieteen tori

Metsäalan toimintaympäristön muutoksen ennakointi

artikkeli 6603, Tieteen tori|Metsäalan toimintaympäristön muutoksen ennakointi
Jarkko Hantula. (2014). Ilmastonmuutoksesta ja kansainvälisestä kasvikaupasta aiheutuvat riskit ja niiden merkitys suomalaiseen metsätalouteen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 4 artikkeli 6603. https://doi.org/10.14214/ma.6603
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Hantula, Sähköposti: jarkko.hantula@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 6602, Tieteen tori|Metsäalan toimintaympäristön muutoksen ennakointi
Antti Asikainen, Perttu Anttila. (2014). Riittääkö metsähake? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 4 artikkeli 6602. https://doi.org/10.14214/ma.6602
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Asikainen, Sähköposti: antti.asikainen@metla.fi (sähköposti)
 • Anttila, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6601, Tieteen tori|Metsäalan toimintaympäristön muutoksen ennakointi
Jari Hynynen, Hannu Salminen, Anssi Ahtikoski, Saija Huuskonen, Arto Rummukainen. (2014). Raaka-aineita, hiilensidontaa ja bioenergiaa – Suomen metsien monet mahdollisuudet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 4 artikkeli 6601. https://doi.org/10.14214/ma.6601
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hynynen, Sähköposti: jari.hynynen@metla.fi (sähköposti)
 • Salminen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Ahtikoski, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Huuskonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Rummukainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6600, Tieteen tori|Metsäalan toimintaympäristön muutoksen ennakointi
Riitta Hänninen, Pia Katila, Sinikka Västilä. (2014). Megatrendit muuttavat Suomen metsäalaa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 4 artikkeli 6600. https://doi.org/10.14214/ma.6600
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hänninen, Sähköposti: riitta.hanninen@metla.fi (sähköposti)
 • Katila, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Västilä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit