Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 4

Päätoimittajalta

artikkeli 5881, Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2014). Metsäntutkimus jatkuu vaikka Metsäntutkimuslaitos loppuu. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 4 artikkeli 5881. https://doi.org/10.14214/ma.5881
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Korpilahti, Sähköposti: eeva.korpilahti@luke.fi (sähköposti)

Tutkimusartikkeli

artikkeli 5882, Tutkimusartikkeli
Petri Ronkainen, Seija Sirkiä, Jari Lindblad. (2014). Harvennusenergiapuun ja latvusmassan kosteuden määritys metsäkuljetuksessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 4 artikkeli 5882. https://doi.org/10.14214/ma.5882
Original keywords: energiapuu; harvennuspuu; kosteusmittarit; kosteusmittaus
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Kuormainvaakamittauksessa metsäkuljetuksen yhteydessä punnittu energiapuun paino muunnetaan tilavuudeksi keskimääräisillä tuoretiheysluvuilla (kg/m–3). Metsäkuljetuksen yhteydessä tehtävä kosteuden määritys mahdollistaisi luotettavamman energiapuun tuoretiheysluvun määrittämisen.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia energiapuuerien kosteuden määrityksen edellytyksiä raaka-aineominaisuuksien, ominaisuuksien luontaisen vaihtelun ja otannalla saavutettavissa olevan mittausepävarmuuden tason kannalta. Tutkimuksessa määritettiin harvennusenergiapuun ja latvusmassan kosteuden tasoa ja vaihtelua erilaisilla korjuukohteilla, näistä tavaralajeista otettavien sahanpurunäytteiden edustavuutta kosteuden määrityksen kannalta ja tapaustutkimuksena tutkittiin kosteusmittareiden mittaustarkkuutta.

Harvennusenergiapuulla sahanpurunäytteiden kosteuksien ja vertailuarvona käytettyjen kiekkonäytteiden kosteuksien ero oli tilastollisesti merkitsevä. Samoin latvusmassalla sahanpurunäytteiden ja vertailuarvona käytettyjen hakenäytteiden kosteuksien ero oli tilastollisesti merkitsevä. Erot olivat kuitenkin pieniä ja käytännön sovellusmahdollisuuksien kannalta sahanpurunäytteitä voidaan pitää edustavina.

Harvennusenergiapuulla ja latvusmassalla kosteuden luontainen vaihtelu energiapuuerän sisällä oli melko suurta. Energiapuuerien kosteuden määrityksessä suuri hajonta johtaa suuriin otosmääriin, jotta voidaan saavuttaa riittävä luotettavuus. Suurten otosmäärien vuoksi manuaalinen näytteenotto ei tule kysymykseen.

Kosteusmittareille laadituissa mittausmalleissa selittäjinä olivat puuaineen kuivatuoretiheys ja puulaji. Energiapuun kosteuden mittauksen kannalta kosteusmittareiden kyky tuottaa sahanpurunäytteillä toistuvia ja todenmukaisia mittaustuloksia on hyvällä tasolla.  

 • Ronkainen, Sähköposti: jari.lindblad@metla.fi (sähköposti)
 • Sirkiä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Lindblad, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

artikkeli 5889, Tieteen tori
Tuula Larmola, Marja Tiirola, Sanna M. Leppänen, Anuliina Putkinen, Maija Aarva, Päivi Merilä, Hannu Fritze, Eeva-Stiina Tuittila. (2014). Metaanin hapettajat – suon hiilen ja typen kierron kaksoisagentit. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 4 artikkeli 5889. https://doi.org/10.14214/ma.5889
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Larmola, Sähköposti: tuula.larmola@gmail.com (sähköposti)
 • Tiirola, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Leppänen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Putkinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Aarva, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Merilä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Fritze, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Tuittila, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tutkimusseloste

artikkeli 5893, Tutkimusseloste
Karin Kolis, Juhana Hiironen, Esa Ärölä, Arvo Vitikainen. (2014). Kauppakohtaisten tekijöiden vaikutukset kantohintoihin Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 4 artikkeli 5893. https://doi.org/10.14214/ma.5893
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Kolis, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Hiironen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Ärölä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Vitikainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Kirjallisuutta

artikkeli 5892, Kirjallisuutta
Tuija Sievänen. (2014). Metsään mieleni tekevi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 4 artikkeli 5892. https://doi.org/10.14214/ma.5892
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Sievänen, Sähköposti: tuija.sievanen@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 5891, Kirjallisuutta
Antti Pouttu. (2014). Hyppivät ja hohtavat metsäympäristössä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 4 artikkeli 5891. https://doi.org/10.14214/ma.5891
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Pouttu, Sähköposti: antti.pouttu@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 5890, Kirjallisuutta
Arto Rummukainen. (2014). Satavuotias moottorisaha. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 4 artikkeli 5890. https://doi.org/10.14214/ma.5890
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Rummukainen, Sähköposti: arto.rummukainen@metla.fi (sähköposti)

Tieteen tori

Yksityiskohtainen metsävaratieto

artikkeli 5888, Tieteen tori|Yksityiskohtainen metsävaratieto
Topi Tanhuanpää, Ville Kankare, Mikko Vastaranta, Ninni Saarinen, Markus Holopainen, Juha Raisio, Tommi Sulander, Juha Hyyppä, Hannu Hyyppä. (2014). 3D-tiedosta lisäarvoa kaupunkien vihersuunnitteluun sekä katu- ja puistopuiden hoitoon. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 4 artikkeli 5888. https://doi.org/10.14214/ma.5888
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Tanhuanpää, Sähköposti: topi.tanhuanpaa@helsinki.fi (sähköposti)
 • Kankare, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Vastaranta, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Saarinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Holopainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Raisio, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Sulander, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Hyyppä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Hyyppä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5887, Tieteen tori|Yksityiskohtainen metsävaratieto
Jari Vauhkonen. (2014). Laserkeilauksen aineistoista kaikki irti uusilla algoritmeilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 4 artikkeli 5887. https://doi.org/10.14214/ma.5887
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Vauhkonen, Sähköposti: jari.vauhkonen@uef.fi (sähköposti)
artikkeli 5886, Tieteen tori|Yksityiskohtainen metsävaratieto
Aarne Hovi, Ilkka Korpela. (2014). Aaltomuoto – avain laserkeilainhavaintojen syvällisempään ymmärrykseen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 4 artikkeli 5886. https://doi.org/10.14214/ma.5886
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hovi, Sähköposti: aarne.hovi@helsinki.fi (sähköposti)
 • Korpela, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5885, Tieteen tori|Yksityiskohtainen metsävaratieto
Teppo Hujala, Juha Inkilä. (2014). Metsävaratiedon vaikuttava hyödyntäminen – lunastuvatko lupaukset? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 4 artikkeli 5885. https://doi.org/10.14214/ma.5885
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hujala, Sähköposti: teppo.hujala@metla.fi (sähköposti)
 • Inkilä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5884, Tieteen tori|Yksityiskohtainen metsävaratieto
Jarmo Hämäläinen, Markus Holopainen, Jari Hynynen, Jorma Jyrkilä, Pekka T. Rajala, Risto Ritala, Tapio Räsänen, Arto Visala. (2014). Perusteita seuraavan sukupolven metsävarajärjestelmälle – Forest Big Data -hanke. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 4 artikkeli 5884. https://doi.org/10.14214/ma.5884
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hämäläinen, Sähköposti: jarmo.hamalainen@metsateho.fi (sähköposti)
 • Holopainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Hynynen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Jyrkilä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Rajala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Ritala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Räsänen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Visala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5883, Tieteen tori|Yksityiskohtainen metsävaratieto
Markus Holopainen, Mikko Vastaranta, Juha Hyyppä. (2014). Yksityiskohtaisen metsävaratiedon tuottaminen – kohti täsmämetsätaloutta? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 4 artikkeli 5883. https://doi.org/10.14214/ma.5883
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Holopainen, Sähköposti: markus.holopainen@helsinki.fi (sähköposti)
 • Vastaranta, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Hyyppä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit