Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3

Tutkimusartikkeli

artikkeli 6740, Tutkimusartikkeli
Marika Salomäki, Pentti Niemistö, Jori Uusitalo. (2012). Ensiharvennuksen toteutusvaihtoehdot ja niiden vaikutukset männikön tuotokseen ja kasvatuksen kannattavuuteen ojitetuilla turvemailla – simulointitutkimus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6740. https://doi.org/10.14214/ma.6740
Original keywords: puunkorjuu; puuntuotos; ajourat; harvennukset; ojitusalueet
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Harvennushakkuiden kannattavuutta turvemailla heikentävät puuston epätasaisuus, pieni hakkuu kertymä ja runkokoko sekä puunkorjuuta rajoittava ojaverkosto ja maan huono kantavuus. Tavanomaisesta poikkeava ensiharvennus voi vaikuttaa hakkuun onnistumiseen ja metsänkasvatuksen kannattavuuteen. Puuntuotosta ja taloudellista tuottoa tutkittiin erilaisilla ajourien sijoitteluilla ja leveyksillä sekä harvennettavien, avohakattavien tai harventamatta jäävien vyöhykkeiden yhdistelmillä. Aineistona oli VMI10-lohkoilta poimitut 14 ensiharvennusmännikköä Etelä-Pohjanmaalla, joille simuloitiin Motti-ohjelmalla eri käsittelyvaihtoehtojen puuntuotos ja kannattavuus kasvatusajan loppuun.

Koko leimikon tasainen harventaminen ja neljän metrin levyiset ajourat ojien välisellä saralla 20 metrin välein osoittautuivat parhaiksi sekä puuntuotoksessa että taloudellisessa kannattavuudessa. Harventamattomassa puustossa ainespuun tuotos oli lähes yhtä suuri, mutta taloudellinen tulos 3 % korolla oli siinä heikoin kaikista tutkituista käsittelyvaihtoehdoista. Syynä oli hakkuutulojen ajoittuminen kokonaan päätehakkuuseen. Ajouran leventäminen kahdella metrillä pienensi koko kasvatusajan puuntuotosta 5,9 % ja nettotulojen nykyarvoa 4,7 %. Leveän ajouran avaaminen ojan penkoille ja keskelle sarkaa vähensi vastaavasti puuntuotosta 10 %, mutta nettotulojen nykyarvoa vain 4,5 % korkeiden ensiharvennustulojen takia. Erilaiset kaistalehakkuuvaihtoehdot tai harventamattomien vyöhykkeiden jättäminen olivat huonosti kannattavia.

Nykykäytännön mukainen ensiharvennus oli tässä tutkimuksessa edullisin toimintatapa myös turvemailla, mutta ajouria voidaan tulosten mukaan leventää ja sijoittaa joustavasti ojien päälle tai viereen sekä eri osiin sarkaa kannattavuuden siitä suuresti alentumatta. Tällaiset harvennusleimikoiden korjuukelpoisuutta ojitusalueilla parantavat seikat ovat merkittäviä, koska suomänniköiden harventaminen oli sinänsä kannattavaa ja harvennustuloilla oli suuri vaikutus koko kasvatusajan taloustulokseen.

 • Salomäki, Sähköposti: pentti.niemisto@metla.fi (sähköposti)
 • Niemistö, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Uusitalo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

artikkeli 6745, Tieteen tori
Kari Heliövaara. (2012). Monokulttuurien vaarat – esimerkki Kiinasta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6745. https://doi.org/10.14214/ma.6745
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Heliövaara, Sähköposti: kari.heliovaara@helsinki.fi (sähköposti)
artikkeli 6744, Tieteen tori
Mikko Hyppönen, Martti Varmola, Kari Mikkola, Risto Jalkanen. (2012). Metsien uudistuminen suojametsäalueella ja Pohjois-Suomen korkeilla mailla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6744. https://doi.org/10.14214/ma.6744
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hyppönen, Sähköposti: mikko.hypponen@metla.fi (sähköposti)
 • Varmola, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Mikkola, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Jalkanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tutkimusseloste

artikkeli 6757, Tutkimusseloste
Raili Hokajärvi. (2012). Metsäsuunnittelu muutoksessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6757. https://doi.org/10.14214/ma.6757
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Hokajärvi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6756, Tutkimusseloste
Mikko Vastaranta. (2012). Metsien kartoitus ja seuranta aktiivisella 3D-kaukokartoituksella. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6756. https://doi.org/10.14214/ma.6756
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Vastaranta, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6755, Tutkimusseloste
Sanna Härkönen. (2012). Uusia malleja tulevaisuuden metsän kasvun ennustamiseen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6755. https://doi.org/10.14214/ma.6755
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Härkönen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6754, Tutkimusseloste
Tarja Wallenius, Risto Laamanen, Jussi Peuhkurinen, Lauri Mehtätalo, Annika Kangas. (2012). Lentolaserkeilaukseen perustuvan metsän inventoinnin ja erillisen maastokontrollimittauksen vastaavuuden arviointi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6754. https://doi.org/10.14214/ma.6754
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Wallenius, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Laamanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Peuhkurinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Mehtätalo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kangas, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6753, Tutkimusseloste
Jyrki Hytönen, Lasse Aro. (2012). Koivikon biomassatuotos ja ravinnetalous suonpohjalla: 37 vuoden tuloksia. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6753. https://doi.org/10.14214/ma.6753
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hytönen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Aro, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6752, Tutkimusseloste
Jaana Luoranen, Heli Viiri. (2012). Maanmuokkaus vähentää tukkimiehentäin syöntiriskiä sekä kivennäismailla että turvemailla vuosi istutuksen jälkeen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6752. https://doi.org/10.14214/ma.6752
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Luoranen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Viiri, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Kirjallisuutta

artikkeli 6751, Kirjallisuutta
Matti Leikola. (2012). Tropiikin metsäkadon syitä mietiskellessä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6751. https://doi.org/10.14214/ma.6751
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Leikola, Sähköposti: matti.leikola@kolumbus.fi (sähköposti)
artikkeli 6750, Kirjallisuutta
Sakari Sarkkola. (2012). Uusinta uutta suometsistä englanniksi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6750. https://doi.org/10.14214/ma.6750
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Sarkkola, Sähköposti: sakari.sarkkola@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 6749, Kirjallisuutta
Jorma Vierula. (2012). Metsänuudistamisen tutkimusta käytännön ohjeiksi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6749. https://doi.org/10.14214/ma.6749
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Vierula, Sähköposti: jorma.vierula@metsakeskus.fi (sähköposti)
artikkeli 6748, Kirjallisuutta
Kari Leinonen, Hannu Kukkonen. (2012). Paakkutaimien kasvatuksen laaja oppimäärä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6748. https://doi.org/10.14214/ma.6748
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Leinonen, Sähköposti: kari.leinonen@evira.fi (sähköposti)
 • Kukkonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Puheenvuoro

artikkeli 6747, Puheenvuoro
Pekka Nygren. (2012). Onko "indeksikorotus" tutkimuksen päätavoite? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6747. https://doi.org/10.14214/ma.6747
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Nygren, Sähköposti: pekka.nygren@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 6746, Puheenvuoro
Heikki Smolander. (2012). Tutkimustiedon siirto käytäntöön – vettä hanhen selkään. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6746. https://doi.org/10.14214/ma.6746
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Smolander, Sähköposti: heikki.smolander@metla.fi (sähköposti)

Tieteen tori

Puutavaran ja energiapuun kaukokuljetus

artikkeli 6743, Tieteen tori|Puutavaran ja energiapuun kaukokuljetus
Kalle Karttunen, Kari Väätäinen. (2012). Energiabiomassan vesitiekuljetusketju. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6743. https://doi.org/10.14214/ma.6743
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Karttunen, Sähköposti: kalle.karttunen@lut.fi (sähköposti)
 • Väätäinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6742, Tieteen tori|Puutavaran ja energiapuun kaukokuljetus
Johanna Routa, Tapio Ranta. (2012). Energiapuun rautatiekuljetuksissa kehittämispotentiaalia tutkimuksia Suomesta ja Ruotsista. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6742. https://doi.org/10.14214/ma.6742
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Routa, Sähköposti: johanna.routa@metla.fi (sähköposti)
 • Ranta, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6741, Tieteen tori|Puutavaran ja energiapuun kaukokuljetus
Perttu Anttila, Antti Korpilahti, Kari Väätäinen. (2012). Puutavaran maantiekuljetusten kehittämispyrkimyksiä Suomessa ja Ruotsissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6741. https://doi.org/10.14214/ma.6741
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Anttila, Sähköposti: perttu.anttila@metla.fi (sähköposti)
 • Korpilahti, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Väätäinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit