Tarkastajan ohjeet

Ota huomioon mahdolliset eturistiriidat

Käsikirjoitusten kirjoittajien on ilmoitettava merkittävät eturistiriidat osana käsikirjoituksen lähetysprosessia. Eturistiriita voi muodostua esimerkiksi tutkimusrahoituksesta yritykseltä, jonka tuotteita käytetään tutkimuksessa. Yleensä ilmoitetut eturistiriidat eivät estä käsikirjoituksen tarkistusprosessia, mutta arvioijille tiedotetaan niistä ja heidän odotetaan arvioivan ristiriidan mahdollisia vaikutuksia käsikirjoituksen sisältöön.

Metsätieteen aikakauskirja noudattaa yksinkertaista sokkoarviointia. Tämä tarkoittaa, että tarkastajien tietoja ei kerrota kirjoittajille. Tarkastajat kuitenkin näkevät kaikki käsikirjoituksen tiedot, joten he voivat varmistua riippumattomuudestaan mutta antaa kuitenkin lausuntonsa anonyymisti. Menettelyllä tavoitellaan tasapainoa arviointiprosessin riippumattomuuden ja läpinäkyvyyden sekä kommenttien vilpittömyyden välillä. Tarkastajia, joiden tiedetään olevan läheisessä yhteistyössä tekijöiden kanssa (esim. useita viimeaikaisia yhteisiä julkaisuja), ei kutsuta tarkastamaan käsikirjoitusta. On kuitenkin mahdotonta selvittää kaikkia yhteistyösuhteita. Näin ollen, mikäli tarkastajaa on pyydetty arvioimaan käsikirjoitus kirjoittajilta, joiden kanssa heillä on viimeaikaista tai meneillään olevaa yhteistyötä, hänen on kieltäydyttävä tarkastuskutsusta. Yli kolme vuotta sitten julkaistua yhteisartikkelia ei lueta viimeaikaiseksi yhteistyöksi.

Tarkista eettisen vertaisarvioinnin ohjeet

Metsätieteen aikakauskirjan vertaisarviointiprosessia hoitaa päätoimittaja. Hän on tärkein yhteyshenkilösi lehden toimitukseen, mutta joissakin tapauksissa (esimerkiksi päätoimittajan poissaolot tai hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyt) myös lehden toimitussihteeri voi viestiä kanssasi.

Suosittelemme lukemaan kansainvälisen julkaisuetiikan järjestön (COPE) julkaiseman ohjeistuksen ”COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers” ja noudattamaan sitä parhaasi mukaan. Osa seuraavista on lainattu COPE-ohjeista.

Lue käsikirjoitus ja lisätietotiedostot. Ota yhteyttä, jos jokin ei ole selvää, ja pyydä tarvittaessa puuttuvia tai keskeneräisiä tietoja. Älä ota suoraan yhteyttä tekijöihin. Kunnioita vertaisarviointiprosessin luottamuksellisuutta ja pidättäydy käyttämästä vertaisarviointiprosessin aikana saatuja tietoja oman tai toisen eduksi tai muiden haitaksi. Älä ota ketään muuta mukaan käsikirjoituksen tarkasteluun ilman, että ensin saat luvan päätoimittajalta. On tärkeää, että pysyt puolueettomana tekijöiden kansallisuuteen, uskonnolliseen tai poliittiseen vakaumukseen, sukupuoleen tai muihin ominaisuuksiin, käsikirjoituksen alkuperään tai kaupallisiin näkökohtiin liittyvissä kysymyksissä. Ilmoita päätoimittajalle mahdollisimman pian, jos huomaat, että sinulla ei ole tarvittavaa asiantuntemusta käsikirjoituksen arvioimiseksi, jotta tarkistusprosessi ei viivästy kohtuuttomasti. Kannustamme kuitenkin jatkamaan tarkastusta, jos koet, että asiantuntemuksesi riittää käsikirjoituksen tarkastamiseen edes osittain, vaikka et tuntisikaan perinpohjaisesti siinä käytettyä teoriaa tai menetelmää. Siinä tapauksessa voit ilmoittaa tarkastajalomakkeella, että asiantuntemuksesi riittää tarkastamiseen osittain, ja pyydämme silloin täsmentämään asiaa toimittajalle menevässä saatteessa. Toimitus etsii tarvittaessa asiantuntevat tarkastajat myös muille käsikirjoituksen osa-alueille.

Jos törmäät tarkastuksen aikana tutkimus- ja julkaisuetiikkaan liittyviin hyvien käytäntöjen mahdollisiin loukkauksiin, ilmoita siitä lehdelle. Saatat esimerkiksi epäillä, että väärinkäytös tapahtui joko tutkimuksen tai käsikirjoituksen kirjoittamisen ja lähettämisen aikana, tai saatat huomata huomattavaa samankaltaisuutta tarkastamasi käsikirjoituksen ja samaan aikaan muussa lehdessä arvioitavana olevan käsikirjoituksen tai jo julkaistun artikkelin välillä. Jos kyseessä ovat nämä tai muut eettiset huolenaiheet, ota suoraan yhteyttä päätoimittajaan äläkä yritä tutkia asiaa yksin. Tarkista Metsätieteen aikakauskirjan käytännöt hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyissä.

Seuraa tarkastajalomaketta, anna perusteltuja kommentteja

Käytä tarkastuslomaketta käsikirjoituksen sisällön arvioinnin oppaana. Korostamme kolmen ensimmäisen kysymyksen merkitystä: käsikirjoituksen sisällön olisi oltava tärkeä, tavoitteiden selkeitä ja tulosten ja johtopäätösten vastattava tavoitteisiin. Lisäksi on olennaista tarkastaa huolellisesti, että tutkimuksen aineisto ja menetelmät on kuvattu riittävän yksityiskohtaisesti ja yksikäsitteisesti, jotta tutkimus on toistettavissa. Pyydämme myös perustelemaan mielipiteesi näistä kysymyksistä kommenteissa kirjoittajille. Jos käsikirjoitus ei täytä näitä kriteerejä, käsikirjoitusta ei voida hyväksyä julkaistavaksi Metsätieteen aikakauskirjassa, eikä tarkempaa arviointia tarvita. Kommenteissa on kuitenkin tässä tapauksessa aina perusteltava selkeästi, miksi käsikirjoitusta ei mielestäsi voida julkaista.

Kun teet yksityiskohtaisia kommentteja, sinun tulee viitata rivi-, yhtälö-, taulukko- tai kuvanumeroihin, kun teet kommentteja tai ehdotuksia. Kaikki tarkastuslomakkeessa mainitut kriteerit ovat tärkeitä arvioida, ja kaikkia on toivottavaa kommentoida käsikirjoituksen parantamiseksi. Kannustamme kriittiseen mutta rakentavaan palautteeseen, joka on hyvin perusteltua ja hyödyllistä kirjoittajille käsikirjoituksen parantamiseksi.

Mikäli liität arvioosi tiedostoja, esimerkiksi kommentoidun käsikirjoituksen, anonymisoi ne ennen lähettämistä.

Muista, että tarkastamasi käsikirjoitus on kirjoittajien tuotos, joten älä yritä kirjoittaa sitä uudelleen haluamaasi tyyliin, jos se on pohjimmiltaan selkeä; selvyyttä ja kieliasua parantavat muutosehdotukset ovat kuitenkin tervetulleita. Metsätieteen aikakauskirja vaalii tieteellistä luotettavuutta, sujuvaa kieltä ja metsäalan kotimaista käsitteistöä.

Jos käsikirjoituksessa kuvattu tutkimus ei mielestäsi ole riittävä puuttuvien analyysien vuoksi, sinun on perusteltava, mitkä lisäanalyysit selventäisivät käsikirjoitusta. Sinun tehtäväsi ei kuitenkaan ole laajentaa työtä sen nykyisen soveltamisalan ulkopuolelle. Tee selväksi, mitkä ehdotetut lisätutkimukset ovat välttämättömiä tarkasteltavana olevan käsikirjoituksen väitteiden tueksi ja mitkä vain vahvistaisivat työn tieteellistä arvoa.

Käsikirjoitus arvioidaan asteikolla:

  • Hyväksytty: vain pieniä toimituksellisia muutoksia voi suositella.
  • Vaatii vähäisiä korjauksia: toimituksellisia korjauksia ja/tai pieniä korjauksia data-analyyseihin ja muuhun käsikirjoituksen asiasisältöön, joiden asianmukaisuuden toimitus voi tarkastaa ilman uutta vertaisarviointia.
  • Vaatii merkittäviä korjauksia kuten laajoja korjauksia asiasisältöön, uusien data-analyysien tarve, data-analyysimenetelmien vaihtaminen tms., joiden tarkastaminen voi vaatia uuden vertaisarvioinnin.
  • Hylätty.

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit