Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2

Päätoimittajalta

artikkeli 6499, Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. Metsätuhot ja puuntuotanto. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli 6499. https://doi.org/10.14214/ma.6499
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Korpilahti, Sähköposti: eeva.korpilahti@luke.fi (sähköposti)

Tutkimusartikkeli

artikkeli 6500, Tutkimusartikkeli
Mikko Ylimartimo, Pertti Harstela, Kari T. Korhonen, Matti Sirén. Ensiharvennuskohteiden korjuukelpoisuus ojitetuilla turvemailla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli 6500. https://doi.org/10.14214/ma.6500
Original keywords: ensiharvennus; puunkorjuu; VMI; turvemaat; aluesuunnitelmat
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tutkimuksessa tarkastellaan valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI) ehdotettujen ensiharvennuskohteiden korjuukelpoisuutta ojitetuilla turvemailla ja tutkittiin mahdollisuuksia korjuukelpoisuuden parantamiseksi. Lisäksi tarkasteltiin eri tietolähteissä, VMI:ssa ja aluesuunnitelmissa (AS), olevia eroavaisuuksia ensiharvennuskohteiden ominaisuuksista. Aineistona oli Pohjois-Savon metsäkeskuksen alueelta 47 kpl VMI9:ssa mitattua metsikkökuviota, niiltä kerätty maastomittausaineisto sekä aluesuunnitelmatiedot.

Kohteiden korjuukelpoisuus osoittautui heikoksi. Koneellisessa korjuussa 6 % ja metsurikorjuussa 21 % kohteista alitti korjuukelpoisuusrajaksi asetetun kustannustason. Kun korjuukelpoisuusmittarina oli hakkuukertymä, korjuukelpoisten kohteiden osuus oli 38 %. Korjuukelvottomuuden syinä olivat lähinnä pieni rungon koko ja hakkuukertymä. Korjuukelpoisuuden parantamiseksi tutkitut vaihtoehdot eivät ratkaisevasti parantaneet korjuun edellytyksiä.

VMI:ssa ja aluesuunnitelmissa ehdotetut turvemaiden ensiharvennusten määrät ja hakkuukiireellisyysarviot vastasivat hyvin toisiaan. Sen sijaan tilavuusarvioissa oli merkittäviä poikkeamia. VMI:n ensiharvennusalat kuvaavat metsänhoidollista tarvetta ja tämän tutkimuksen mukaan vain pieni osa VMI:n ensiharvennusehdotuksista on taloudellisesti korjattavissa. Toisaalta ensiharvennusten tekeminen nopeuttaa metsiköiden järeytymistä ja siten parantaa tulevien hakkuiden kannattavuutta.

 • Ylimartimo, Sähköposti: mikko.ylimartimo@metla.fi (sähköposti)
 • Harstela, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Korhonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Sirén, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

artikkeli 6506, Tieteen tori
Simo Poso. Metsänarvioimistiede osana suomalaista tietoyhteiskuntaa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli 6506. https://doi.org/10.14214/ma.6506
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Poso, Sähköposti: simo.poso@helsinki.fi (sähköposti)

Tutkimusseloste

artikkeli 6513, Tutkimusseloste
Qibin Yu, P. M. A. Tigerstedt, Matti Haapanen. Hybridihaapakloonien kasvu ja fenologia. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli 6513. https://doi.org/10.14214/ma.6513
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Yu, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Tigerstedt, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Haapanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6512, Tutkimusseloste
Sakari Tuominen, Simo Poso. Monilähteisen inventoinnin tehostaminen tietolähteitä painottamalla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli 6512. https://doi.org/10.14214/ma.6512
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Tuominen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Poso, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6511, Tutkimusseloste
Annika Kangas, Jyrki Kangas, Jouni Pykäläinen. Outranking-menetelmät työkaluina strategisessa luonnonvarasuunnittelussa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli 6511. https://doi.org/10.14214/ma.6511
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Kangas, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Kangas, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Pykäläinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6510, Tutkimusseloste
Maarit Kallio. Sahatukki-, kuitupuu- ja hakemarkkinoiden vuorovaikutukset huomioiva oligopsonimalli ja sen sovellutus Suomen puumarkkinoille. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli 6510. https://doi.org/10.14214/ma.6510
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kallio, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6509, Tutkimusseloste
Marja-Liisa Juntunen. Torjunta-aineiden käyttö taimitarhoilla 1996. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli 6509. https://doi.org/10.14214/ma.6509
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Juntunen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6508, Tutkimusseloste
Anneli Jalkanen. Hirvituhon todennäköisyys taimikoissa eteläisessä Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli 6508. https://doi.org/10.14214/ma.6508
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Jalkanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6507, Tutkimusseloste
Eeva Hellström. Konfliktikulttuurit – metsiin liittyvien ympäristökiistojen kansainvälinen vertailu. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli 6507. https://doi.org/10.14214/ma.6507
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Hellström, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)

Tieteen tori

Hyönteis- ja eläintuhot metsissä

artikkeli 6505, Tieteen tori|Hyönteis- ja eläintuhot metsissä
Heikki Henttonen. Myyrätuhojen nykynäkymiä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli 6505. https://doi.org/10.14214/ma.6505
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Henttonen, Sähköposti: heikki.henttonen@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 6504, Tieteen tori|Hyönteis- ja eläintuhot metsissä
Risto Heikkilä. Hirvivahinkojen optimointi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli 6504. https://doi.org/10.14214/ma.6504
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Heikkilä, Sähköposti: risto.heikkila@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 6503, Tieteen tori|Hyönteis- ja eläintuhot metsissä
Martti Varama, Pekka Niemelä. Männiköiden neulastuholaiset. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli 6503. https://doi.org/10.14214/ma.6503
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Varama, Sähköposti: martti.varama@metla.fi (sähköposti)
 • Niemelä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6502, Tieteen tori|Hyönteis- ja eläintuhot metsissä
Heli Viiri, Maarit Kytö. Tukkimiehentäituhot ja niiden torjunta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli 6502. https://doi.org/10.14214/ma.6502
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Viiri, Sähköposti: heli.viiri@metla.fi (sähköposti)
 • Kytö, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6501, Tieteen tori|Hyönteis- ja eläintuhot metsissä
Erkki Annila. Kaarnakuoriaistuhot vältettävissä hyvällä metsänhoidolla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli 6501. https://doi.org/10.14214/ma.6501
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Annila, Sähköposti: erkki.annila@metla.fi (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit