Metsävarat

Metsätieteen aikakauskirjan Metsävarat-osastossa julkaistiin valtakunnan metsien 8 – 10 inventoinnin tuloksia. Tuoreimmat valtakunnan metsien inventoinnin tulokset löytyvät Luonnonvarakeskuksen sivustolta.

Tähdellä (*) merkittyjen julkaisujen kokoteksti löytyy vain painettuna.

VMI10:n tulosjulkaisuja

2013

Olli Salminen, Hannu Hirvelä & Kari Härkönen: Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat ainespuun alueelliset hakkuumahdollisuusarviot. https://doi.org/10.14214/ma.6024

Kari T. Korhonen, Antti Ihalainen, Heli Viiri, Juha Heikkinen, Helena M. Henttonen, Juha-Pekka Hotanen, Helena Mäkelä, Seppo Nevalainen & Juho Pitkänen: Suomen metsät 2004–2008 ja niiden kehitys 1921–2008. https://doi.org/10.14214/ma.6025

Antti Ihalainen: Metsähukkapuu ja luonnonpoistuma poistumatilastoissa. https://doi.org/10.14214/ma.6026

2007

Kari T. Korhonen, Antti Ihalainen, Juha Heikkinen, Helena Henttonen & Juho Pitkänen: Suomen metsävarat metsäkeskuksittain 2004–2006 ja metsävarojen kehitys 1996–2006. https://doi.org/10.14214/ma.6217

Tuula Nuutinen, Hannu Hirvelä, Olli Salminen & Kari Härkönen: Alueelliset hakkuumahdollisuudet valtakunnan metsien 10. inventoinnin perusteella, maastotyöt 2004–2006. https://doi.org/10.14214/ma.6218

2006

Kari T. Korhonen, Juha Heikkinen, Helena Henttonen, Antti Ihalainen, Juho Pitkänen & Tarja Tuomainen: Suomen metsävarat 2004–2005. https://doi.org/10.14214/ma.6174

Tuula Nuutinen & Hannu Hirvelä: Hakkuumahdollisuudet Suomessa valtakunnan metsien 10. inventoinnin perusteella. https://doi.org/10.14214/ma.6175

Muita metsävarajulkaisuja

Kari T. Korhonen, Antti Ihalainen, Jari Miina, Timo Saksa & Heli Viiri: Metsänuudistamisen tila Suomessa VMI10:n aineistojen perusteella. https://doi.org/10.14214/ma.6943.

Antti Ihalainen & Helena Mäkelä: Kuolleen puuston määrä Etelä- ja Pohjois-Suomessa 2004–2007. https://doi.org/10.14214/ma.5834.

VMI9:n metsävaratietoja metsäkeskuksittain

Etelä-Pohjanmaa 2B/1998 *
Etelä-Savo 2B/2001
Häme-Uusimaa 3B/2000
Kainuu 2B/2003
Keski-Suomi 2B/1999 *
Kustens skogscentral 1B/2000 *
Kymi 3B/1999 *
Lappi 2B/2005
Lounais-Suomi 2B/2000 *
Pirkanmaa 4B/2000
Pohjois-Karjala 3B/2001
Pohjois-Pohjanmaa 3B/2004
Pohjois-Savo 2B/1999 *
Åland 4B/1999 *

VMI8:n menetelmä ja tuloksia

Erkki Tomppo, Matti Katila, Juhani Moilanen, Helena Mäkelä & Jouni Peräsaari: Kunnittaiset metsävaratiedot 1990–94. https://doi.org/10.14214/ma.6453 *

Erkki Tomppo, Helena Henttonen & Tarja Tuomainen: Valtakunnan metsien 8. inventoinnin menetelmä ja tulokset metsäkeskuksittain Pohjois-Suomessa 1992–94 sekä tulokset Etelä-Suomessa 1986–92 ja koko maassa 1986–94. https://doi.org/10.14214/ma.6434

Hannu Hökkä, Seppo Kaunisto, Kari T. Korhonen, Juhani Päivänen, Antti Reinikainen & Erkki Tomppo: Suomen suometsät 1951–1994. https://doi.org/10.14214/ma.6242

Muita metsävarajulkaisuja

Antti Ihalainen & Arto Ahola: Pyry- ja Janika-myrskyjen aiheuttamat puuston tuhot. https://doi.org/10.14214/ma.6803

Erkki Tomppo & Johanna Joensuu: Hirvieläinten aiheuttamat metsätuhot Etelä-Suomessa Valtakunnan metsien 8. ja 9. inventoinnin mukaan. https://doi.org/10.14214/ma.6114

Hannu Yli-Kojola: Tuulituhojen esiintyminen Suomen metsissä 1986–94. https://doi.org/10.14214/ma.6081

Hannu Yli-Kojola & Seppo Nevalainen: Metsätuhojen esiintyminen Suomessa 1986–94. https://doi.org/10.14214/ma.5735


Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit