Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja on verkossa ilmestyvä tieteellinen verkkosarja, joka julkaisee kotimaisilla kielillä kirjoitettuja artikkeleita metsätieteiden aihealueilta. Vertaisarvioitujen alkuperäisten tutkimusartikkelien, katsausten ja tiedonantojen lisäksi Metsätieteen aikakauskirja julkaisee myös muita ajankohtaisia, metsiin, metsätalouteen ja metsäluontoon liittyviä kirjoituksia.

Tieteen tori -palsta on tutkimustiedon yleistajuistamisen ja metsätieteellisten tutkimustarpeiden jäsennysten foorumi. Puheenvuoropalsta on ajankohtaisten asioiden keskustelukanava. Lisäksi sarja julkaisee lyhyitä tutkimusselosteita Silva Fennica- ja Dissertationes Forestales -sarjoissa ilmestyneistä artikkeleista.


Metsätieteen aikakauskirjaa julkaisee Suomen Metsätieteellinen Seura ry, joka on perustettu vuonna 1909 edistämään metsäntutkimusta maassamme. Seura toimii metsäntutkijoiden ja muiden metsäntutkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Seuran keskeisenä tavoitteena on metsäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekeminen.

ISSN 2489-3188

Jokamiehenoikeus metsätieteeseen

Jokaisenoikeus takaa kaikille avoimen pääsyn metsään. Siksi suomalaisessa metsässä jokainen saa leiriytyä, poimia marjoja ja sieniä, sekä nauttia metsäluonnosta. Tämän vuosisataisen perinteen hengessä me Metsätieteen aikakauskirjassa ajattelemme, että myös pääsyn metsätieteen tuloksiin tulee olla kaikille avoin eikä maksumuurin takana. Metsätieteen aikakauskirja on tarjonnut artikkeleidensa avoimen saatavuuden verkkojulkaisemisen alusta lähtien. Sarjalla ei ole artikkeleiden käsittelymaksuja. Koko sivusto on lisensoitu kansainvälisellä CC BY-SA 4.0 ‑lisenssillä (Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen).

Creative Commons -lisenssi

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Tutkimusdata ja laskentakoodit, joita käytetään sen analysoimiseen, ovat tärkeitä tutkimuksen tuotoksia. Vain avoin data tekee tutkimuksen todella toistettavaksi. Tiettyä tutkimusongelmaa varten kerätty data saattaa myöhemmin saada uutta arvoa esim. aikasarjan osana tai muutoksen vertailukohtana. Uudet analyyttiset menetelmät saattavat auttaa löytämään datasta ilmiöitä, jotka jäivät alun perin peittoon. Tietyn tutkimusalan data kerääntyminen tekee jopa globaalit meta-analyysit mahdollisiksi. Avoin data avaa myös uusia yhteistyömahdollisuuksia tutkijoille, tutkimusryhmille ja organisaatioille. Tämän takia datan avaaminen ja sen huolellinen kuvaaminen eli metadata edistävät tiedettä. Alkaen 1.2.2024 Metsätieteen aikakauskirja vaatii, että sarjaan vertaisarvioitavaksi lähetettävien käsikirjoitusten taustalla olevan tutkimusdatan ja analyysikoodien on oltava avoimia. Kirjoittajien, joilla on mielestään perusteltu syy jättää data avaamatta, on sovittava poikkeuksesta etukäteen Metsätieteen aikakauskirjan päätoimittajan tai toimitussihteerin kanssa poikkeuksesta. Metadatan on oltava avoin, vaikka data jota se kuvailee, olisikin avaamatta.

Data on avattava FAIR-periaatteen mukaan eli sen on oltava löydettävää (findable, F), saavutettavaa (accessible, A), yhteensopivaa (interoperable, I) ja toistettavaa (reproducible, R). Suomenkieliset avoimuus ja läpinäkyvyys ‑ohjeet eivät ole vielä valmiina. Kirjoittajien tulee tutustuta Silva Fennican kirjoittajaohjeiden lukuihin 3 ja 8 käsikirjoitusta valmistellessaan

Julkaisuaikataulu

Artikkelit julkaistaan heti niiden valmistuttua ja ne arkistoidaan vuosikerroittain.

Verkkosivu

Metsätieteen aikakauskirjan verkkosivulta on pääsy vuosikertojen sisällysluetteloihin, tiivistelmiin sekä PDF- ja html-muotoisiin kokotekstiartikkeleihin. Artikkeleiden PDF-tiedostot ovat saatavissa vuodesta 1994 alkaen ja artikkeleiden html-tiedostot vuodesta 2017 alkaen.

Yksityisyys

Tämän verkkosivuston käyttäjätietoja seurataan Clicky.com -palvelun avulla. Tilastotietojen keruuta varten yksittäiset käyttäjät tunnistetaan Unique ID -evästeen avulla, joka ei tallenna mitään henkilötietoja. Clicky-palvelun yksityisyydensuojakäytännöt löytyvät englanniksi osoitteesta https://clicky.com/terms/privacy


Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit