Artikkelit kirjoittajalta Pekka Ollonqvist

Tutkimusartikkeli

artikkeli 6731, Tutkimusartikkeli
Pekka Ollonqvist, Veli-Pekka Heikkinen. Metsänomistajien puukaupallinen toiminta|359-372. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1996 numero 4 artikkeli 6731. https://doi.org/10.14214/ma.6731
Original keywords: puunmyynnit; puuntarjonnan hintajousto; puukaupan ajoitus
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tutkimuksessa selvitettiin yksityismetsänomistajien toimintaa puukaupassa ja puuntarjonnan sopeutusta kantohintojen muutoksiin. Puunmyyjät ryhmiteltiin puukauppaan liittyvien tavoitteiden ja puukaupallisen informaation käytön perusteella. Tavoitteet jaettiin metsänhoidollisiin ja hakkuutulotavoitteisiin sekä puukaupallisiin huippuhintatavoitteisiin. Informaatiopalvelujen käyttö jaettiin itselliseen toimintaan, yhdistys- tai ostajaorientoitumiseen. Huippuhintoja tavoittelevat hankkivat aktiivisesti markkinainformaatiota, reagoivat myyntihetken kantohintaan ja saivat mäntytukkipuun kaupassa muita metsänomistajia korkeammat kantohinnat. Muut metsänomistajat sopeuttivat puuntarjontaa varsinaisen myyntihetken kantohinnan sijasta edellisen neljännesvuosijakson hintamuutoksiin perustuen. Metsänhoitoyhdistyksen informaatiopalveluja käyttäneillä havaittiin muita korkeampia kantohintoja, mikäli myynnin tavoitteena eivät olleet huippuhinnat. Ostajien informaatiopalvelujen käyttöön orientoituneilla puunmyyjillä keskimääräiset kantohinnat jäivät alhaisiksi.

 • Ollonqvist, Sähköposti: pekka.ollonqvist@metla.fi (sähköposti)
 • Heikkinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

artikkeli 6705, Tieteen tori
Jari Viitanen, Pekka Ollonqvist. (2007). Uuden aluejaon vaikutus puumarkkinoiden hintainformaatioon. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli 6705. https://doi.org/10.14214/ma.6705
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Viitanen, Sähköposti: jari.viitanen@metla.fi (sähköposti)
 • Ollonqvist, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6239, Tieteen tori
Veli-Pekka Järveläinen, Pekka Ollonqvist, Matti Ryhänen, Matti Ylätalo. (1997). Metsä maatilataloudessa – yhteissuunnittelun ongelmia ja haasteita|525-536. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1997 numero 4 artikkeli 6239. https://doi.org/10.14214/ma.6239
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Järveläinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Ollonqvist, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Ryhänen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Ylätalo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Kirjallisuutta

artikkeli 6902, Kirjallisuutta
Pekka Ollonqvist. (2014). Valtakunnan metsien inventointi metsäpolitiikan taustavalmistelussa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 2 artikkeli 6902. https://doi.org/10.14214/ma.6902
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Ollonqvist, Sähköposti: pekka.ollonqvist@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 6862, Kirjallisuutta
Pekka Ollonqvist. Metsäpolitiikan keskitetyn asiantuntijavallan puolustus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 3 artikkeli 6862. https://doi.org/10.14214/ma.6862
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Ollonqvist, Sähköposti: pekka.ollonqvist@metla.fi (sähköposti)

Puheenvuoro

artikkeli 6375, Puheenvuoro
Lauri Hetemäki, Jari Kuuluvainen, Pekka Ollonqvist, Olli Tahvonen. (1997). Selvitäänkö työttömyydestä investoimalla metsäteollisuuteen?|149-156. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1997 numero 1 artikkeli 6375. https://doi.org/10.14214/ma.6375
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hetemäki, Sähköposti: lauri.hetemaki@metla.fi (sähköposti)
 • Kuuluvainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Ollonqvist, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Tahvonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta

artikkeli 6465, Tieteen tori|Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta
Juhani Marttila, Pekka Ollonqvist. (2012). Kuluttaja-arvostusten vaikutukset suomalaisen puurakentamisen kilpailukykyyn Luoteis-Venäjällä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6465. https://doi.org/10.14214/ma.6465
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Marttila, Sähköposti: juhani.marttila@metla.fi (sähköposti)
 • Ollonqvist, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit