Artikkelit kirjoittajalta Aarne Nyyssönen

Katsaus

artikkeli 5896, Katsaus
Aarne Nyyssönen. Väljennyshakkuut|293-302. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 4 artikkeli 5896. https://doi.org/10.14214/ma.5896
Original keywords: luontainen uudistaminen; kasvatushakkuut; väljennyshakkuu; metsikön kasvatus; arvokasvu
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä

Uudistuskypsien ja niiksi varttuvien metsien määrä on etenkin maamme eteläisissä osissa kasvanut niin suureksi, ettei näiden metsien uudistaminen ohjekiertoaikojen edellyttämässä tahdissa ole mahdollista. Katsauksessa on tarkasteltu, onko tässä tilanteessa perusteltua palauttaa miltei unohdetut väljennyshakkuut metsien käsittelyn vaihtoehtoihin. Sitä varten on vertailtu varttuneiden männiköiden ja kuusikoiden erilaisten käsittelytapojen antamia tuloksia ja saatu käsitys syntyvistä tuottoeroista. Rajallisten tuottotappioiden vastineeksi väljennyshakkuut tuovat varmuutta hoidettujen metsien luontaiseen uudistamiseen ja ovat myönteinen tekijä myös metsien maisemallisen arvon kannalta. Sen johdosta väljennyshakkuilla on oltava sijansa taitavan metsänkäsittelijän keinovalikoimassa.

  • Nyyssönen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)

Tieteen tori

artikkeli 6722, Tieteen tori
Aarne Nyyssönen. Metsiemme kasvu: HKLN-ohjelman tavoitteet toteutumassa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1998 numero 1 artikkeli 6722. https://doi.org/10.14214/ma.6722
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
  • Nyyssönen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)

Tieteen tori

Metsän kiertoaika

artikkeli 6854, Tieteen tori|Metsän kiertoaika
Aarne Nyyssönen. Kiertoaikamalli Suomen metsätaloudessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 3 artikkeli 6854. https://doi.org/10.14214/ma.6854
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
  • Nyyssönen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit