Artikkelit kirjoittajalta Hannu Ilvesniemi

Tutkimusartikkeli

artikkeli 5980, Tutkimusartikkeli
Risto Sievänen, Timo Kareinen, Hannu Hirvelä, Hannu Ilvesniemi. (2007). Hakkuumahdollisuusarvioihin perustuvat metsien kasvihuonekaasutaseet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 4 artikkeli 5980. https://doi.org/10.14214/ma.5980
Original keywords: energiapuu; kasvihuonekaasut; Kioton pöytäkirja; metsien hiilitase; hakkuumahdollisuusarviot
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Kioton pöytäkirjan mukaisen metsänhoitotoimenpiteen vaikutusten arviointia varten tehtiin laskelmia metsien kasvihuonekaasujen taseista MELA-ohjelmistolla laadittujen hakkuumahdollisuusarvioiden pohjalta. Hakkuumahdollisuusarviot (3 kpl) kuvaavat puuston pitkän aikavälin käyttömahdollisuuksia erilaisilla hakkuun tasoilla. Artikkelissa kuvataan lyhyesti menetelmä, jolla laskelmat tehtiin sekä esitetään tulokset. Puuston, lahopuun ja maaperän kasvihuonekaasutaseet arvioitiin puustotietojen avulla samoin menetelmin kuin kasvihuonekaasuraportoinnissa. Puusto- ja poistumatietojen perusteella tuotettiin arvio sekä puuston hiilitaseesta että kariketuotoksesta, joka malliin ja mittauksiin perustuvaan orgaanisen aineen hajoamisarvioon yhdistettynä tuotti arvion kuolleen orgaanisen aineen määrän muutoksesta. Hakkuumahdollisuusarvioissa kasvu on pääsääntöisesti poistumaa suurempi, jolloin myös metsät ovat kasvihuonekaasujen nielu tarkastelujaksolla 2005–2034. Nielun suuruus vaihtelee välillä 2,6–45 milj. t CO2/v eri laskelmissa ja ajankohtina. Arviossa, jossa hakkuut ovat kasvua suuremmat 2005–2014, metsät ovat lähde (suuruudeltaan 15,5 milj. t CO2/v). Tuloksista ilmenee, että jos hakkuut eivät lisäänny suuresti viimeaikaisesta tasosta, metsät tulevat olemaan kasvihuonekaasujen nielu, jolloin Kioton pöytäkirjan mukainen metsänhoitotoimenpiteen nieluhyöty (noin 3 milj. t CO2/v) on saatavissa 1. sitoumuskaudesta alkaen. Energiapuun käytön vaikutus laskelmien kasvihuonekaasutaseisiin on vähäinen.

 • Sievänen, Sähköposti: risto.sievanen@metla.fi (sähköposti)
 • Kareinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Hirvelä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Ilvesniemi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tutkimusseloste

artikkeli 23007, Tutkimusseloste
Antti-Jussi Lindroos, Hannu Ilvesniemi. (2023). Metsämaan kalsiumin ja magnesiumin rapautumisnopeus graniitista ja gabrosta koostuvilla kivennäismailla sekä maan muokkauksen vaikutus rapautumiseen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2023 artikkeli 23007. https://doi.org/10.14214/ma.23007
Kokoteksti HTML | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Lindroos, Luonnonvarakeskus (Luke), Luonnonvarat, Helsinki Sähköposti: antti.lindroos@luke.fi (sähköposti)
 • Ilvesniemi, Luonnonvarakeskus (Luke), Tuotantojärjestelmät, Helsinki ORCID https://orcid.org/0000-0003-3331-106X Sähköposti: hannu.ilvesniemi@luke.fi
artikkeli 10024, Tutkimusseloste
Juha Heiskanen, Ville Hallikainen, Jori Uusitalo, Hannu Ilvesniemi. (2018). Maan fysikaalisten ominaisuuksien ja kasvupaikkatekijöiden yhteisvaihtelu Suomen kangasmailla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2018 artikkeli 10024. https://doi.org/10.14214/ma.10024
Kokoteksti HTML | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Heiskanen, Luonnonvarakeskus (Luke), Maaperäekosysteemit, Kuopio Sähköposti: juha.heiskanen@luke.fi (sähköposti)
 • Hallikainen,  Luonnonvarakeskus (Luke), Soveltava tilastotiede, Rovaniemi Sähköposti: ville.hallikainen@luke.fi
 • Uusitalo, Luonnonvarakeskus (Luke), Metsäteknologia ja logistiikka, Tampere Sähköposti: jori.uusitalo@luke.fi
 • Ilvesniemi, Luonnonvarakeskus (Luke), Biojalostusteknologiat ja tuotteet, Espoo Sähköposti: hannu.ilvesniemi@luke.fi
artikkeli 6838, Tutkimusseloste
Riitta Väänänen, Mika Nieminen, Martti Vuollekoski, Hannu Nousiainen, Tapani Sallantaus, Eeva-Stiina Tuittila, Hannu Ilvesniemi. (2008). Fosforin pidättyminen turvemaasuojavyöhykkeille metsävaluma-alueilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 4 artikkeli 6838. https://doi.org/10.14214/ma.6838
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Väänänen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Nieminen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Vuollekoski, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Nousiainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Sallantaus, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Tuittila, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Ilvesniemi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6807, Tutkimusseloste
Janne Levula, Hannu Ilvesniemi, Carl Johan Westman. Maan ominaisuuksien ja puulajikoostumuksen suhde eteläsuomalaisessa mänty-kuusimetsässä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2003 numero 3 artikkeli 6807. https://doi.org/10.14214/ma.6807
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Levula, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Ilvesniemi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Westman, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit