Viimeisin julkaistu artikkeli: 29.12.2022, id 10774 ja
pääkirjoitus id 10797

Artikkelit kirjoittajalta Tapani Tasanen

Tutkimusartikkeli

artikkeli 6939, Tutkimusartikkeli
Jussi Laurila, Tapani Tasanen, Risto Lauhanen. (2011). Metsäenergiapotentiaali ja energiapuun korjuun resurssitarpeet Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 4 artikkeli 6939. https://doi.org/10.14214/ma.6939
Original keywords: energiapuu; Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalue; korjuuresurssit; metsäenergiapotentiaali
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalue käsittää Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnat sekä kolme kuntaa (Isokyrö, Laihia & Vähäkyrö) Pohjanmaan maakunnasta. Alueen teknis-taloudelliseksi metsäenergiapotentiaaliksi laskettiin 1,6 TWh/v. Mikäli myös männyn kannot hyödynnettäisiin energiakäyttöön, niin alueen teknis-taloudellinen potentiaali olisi jopa 2,7 TWh/v. Alueen vuotuisen teknis-taloudellisen metsäenergiapotentiaalin täysimääräiseen hyödyntämiseen tarvittaisiin paljon energiapuun korjuukalustoa ja kuljettajia. Eniten resursseja tarvittaisiin ensiharvennusten integroituun aines- ja energiapuun korjuuseen. Toiseksi eniten resursseja tarvittaisiin nuoren metsän hoitokohteiden energiapuun korjuuseen. Kaiken kaikkiaan koneita tarvittaisiin 185 kpl/v ja niihin kuljettajia kaksinkertainen määrä. Metsäenergiapotentiaalit laskettiin Metsäntutkimuslaitoksen tuottamasta valtakunnan metsien inventointiaineistosta (VMI10) kuntakohtaisesti Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen toimialueelle. Lisäksi laskelmissa hyödynnettiin alan kirjallisuutta sekä metsäenergia-alan organisaatioiden keräämiä aineistoja. Tutkimuksessa käytetty laskentatapa palvelee käytännön tarpeita ja malli soveltuu myös muille metsäkeskusalueille. Alueellisten metsäenergiavarojen tunteminen edistää maamme metsien ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävää käyttöä.

 • Laurila, Sähköposti: jussi.laurila@seamk.fi (sähköposti)
 • Tasanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Lauhanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

artikkeli 5745, Tieteen tori
Tapani Tasanen, Risto Lauhanen, Jussi Laurila, Tiina Sauvula-Seppälä. (2010). Ammattikorkeakoulut metsäenergiatutkijoina. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 2 artikkeli 5745. https://doi.org/10.14214/ma.5745
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Tasanen, Sähköposti: tapani.tasanen@seamk.fi (sähköposti)
 • Lauhanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Laurila, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Sauvula-Seppälä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Kirjallisuutta

artikkeli 5939, Kirjallisuutta
Voitto Koskenmäki, Tapani Tasanen. (2011). Kylmä kyyti traktorilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 1 artikkeli 5939. https://doi.org/10.14214/ma.5939
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Koskenmäki, Sähköposti: tapani.tasanen@seamk.fi (sähköposti)
 • Tasanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6344, Kirjallisuutta
Tapani Tasanen. (2009). Suomen Metsätieteellisen Seuran satavuotisjuhlakirja. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 4 artikkeli 6344. https://doi.org/10.14214/ma.6344
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Tasanen, Sähköposti: tapani.tasanen@seamk.fi (sähköposti)
artikkeli 6875, Kirjallisuutta
Tapani Tasanen. Vuoristometsien metsänrajat. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 2 artikkeli 6875. https://doi.org/10.14214/ma.6875
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Tasanen, Sähköposti: tapani.tasanen@seamk.fi (sähköposti)

Tieteen tori

Ilmastonmuutos ja kasvunvaihtelu

artikkeli 6293, Tieteen tori|Ilmastonmuutos ja kasvunvaihtelu
Tapani Tasanen. (1996). Metsänrajan ja sen tutkimuksen kehitysnäkymiä|290-295. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1996 numero 3 artikkeli 6293. https://doi.org/10.14214/ma.6293
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Tasanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit