Viimeisin julkaistu artikkeli: 29.12.2022, id 10774 ja
pääkirjoitus id 10797

Artikkelit kirjoittajalta Risto Kasanen

Pääkirjoitus

Uudet metsätuhoriskit muuttuvassa ympäristössä

artikkeli 10776, Pääkirjoitus|Uudet metsätuhoriskit muuttuvassa ympäristössä
Sannakajsa Velmala, Risto Kasanen. (2022). Odotettavissa lämpenevää, sateista ja uusia tuholaisia – kestävätkö Suomen metsät ilmastonmuutoksen seuraukset? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 artikkeli 10776. https://doi.org/10.14214/ma.10776
Kokoteksti HTML | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Velmala, Luonnonvarakeskus (Luke), Luonnonvarat, Helsinki ORCID https://orcid.org/0000-0001-9813-9825 Sähköposti: sannakajsa.velmala@luke.fi (sähköposti)
 • Kasanen, Helsingin Yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsinki Sähköposti: risto.kasanen@helsinki.fi

Tutkimusartikkeli

artikkeli 6864, Tutkimusartikkeli
Jari Hynynen, Anneli Viherä-Aarnio, Risto Kasanen. Nuorten haapaviljelmien alkukehitys. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 2 artikkeli 6864. https://doi.org/10.14214/ma.6864
Original keywords: haapa; hybridihaapa; mustaversotauti; Populus tremula; Populus tremula x tremuloides; Venturia tremulae var. tremulae; pituuskehitys; taimikkotuhot
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten haapaviljelmien alkukehitystä erilaisilla kasvupaikoilla ja erilaisissa kasvatustiheyksissä ja verrattiin hybridihaavan ja kotimaisen haavan kehitystä ja alttiutta mustaversotaudille istutusta seuranneiden 3–5 vuoden aikana.

Tutkimuksen aineiston muodostivat neljä vuosina 1997–99 perustettua kenttäkoetta, jotka sijaitsevat Lohjalla, Lapinjärvellä ja Pornaisissa. Kaksi viljelystä perustettiin metsämaalle (OMT) ja kaksi entiselle peltomaalle. Kokeissa vertailtiin neljää eri viljelytiheyttä (400, 800, 1200 ja 1600 tainta/ha), joita tutkittiin kolmella hybridihaapakloonilla sekä kotimaisen haavan siemensyntyisellä taimierällä.

Hybridihaapa osoittautui tavallista haapaa nopeakasvuisemmaksi. Pituuskasvu oli hybridihaavalla lähes 50% nopeampi kuin haavalla. Kolmen kasvukauden jälkeen hybridihaavan taimet olivat keskimäärin n. 180 cm:n pituisia, kun haavat olivat vastaavasti kasvaneet n. 120 cm:n pituisiksi. Kasvutulokset ovat saman suuntaisia kuin onnistuneilta haapaviljelyksiltä aikaisemmin saadut tutkimustulokset. Yhdellä muokkaamattomalle pellolle perustetulla koealueella puuston alkukehitys oli poikkeuksellisen hidasta taimien ollessa vain noin metrin pituisia kolmen kasvukauden jälkeen.

Taimituhoja esiintyi viljelyksillä vähän, koska viljelykset oli istutuksen yhteydessä suojattu nisäkästuhoja vastaan. Hybridihaavan taimet osoittautuivat elävyyden ja taimien elinvoimaisuuden osalta tavallista haapaa paremmiksi. Kuolleiden taimien osuus oli hybridihaavikossa keskimäärin 4,6% ja haavikoissa vastaavasti 14,2%.

Maastomittauksissa havaittiin mustaversotaudille tyypillisiä oireita; pieniä mustia lehtilaikkuja ja joitakin kuolleita versoja. Mustaverson oireiden esiintyminen vaihteli runsaasti koealueittain. Niitä todettiin merkitsevästi enemmän haavalla, keskimäärin 37%:lla taimista, mutta hybridihaavallakin 13%:lla taimista. Maastossa todetuista oireista huolimatta hybridihaavan lehdistä tai kuolleista versoista ei pystytty myöhemmin laboratoriossa eristämään mustaversotautia aiheuttavaa Venturia tremulae -sientä.

 • Hynynen, Sähköposti: jari.hynynen@metla.fi (sähköposti)
 • Viherä-Aarnio, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kasanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tutkimusseloste

artikkeli 6566, Tutkimusseloste
Eeva Terhonen, Risto Kasanen. (2011). Leveysasteen, vuodenajan ja neulasen iän vaikutus männyn neulasten sienilajistoon Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 3 artikkeli 6566. https://doi.org/10.14214/ma.6566
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Terhonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Kasanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5942, Tutkimusseloste
Arja Lilja, Marja Poteri, Raija-Liisa Petäistö, Risto Rikala, Timo Kurkela, Risto Kasanen. (2011). Sienitaudit metsätaimitarhoilla Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 1 artikkeli 5942. https://doi.org/10.14214/ma.5942
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Lilja, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Poteri, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Petäistö, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Rikala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kurkela, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kasanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

Haapa viljelypuuna

artikkeli 6084, Tieteen tori|Haapa viljelypuuna
Risto Kasanen. Uhkaavatko sienitaudit haavan ja hybridihaavan viljelyä? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 1 artikkeli 6084. https://doi.org/10.14214/ma.6084
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kasanen, Sähköposti: risto.kasanen@metla.fi (sähköposti)

Tieteen tori

Metsien sienitaudit

artikkeli 6690, Tieteen tori|Metsien sienitaudit
Risto Kasanen. Haavan sienituholaiset. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 3 artikkeli 6690. https://doi.org/10.14214/ma.6690
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kasanen, Sähköposti: risto.kasanen@metla.fi (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit