Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Esa-Jussi Viitala (email)

Kilpailuoikeus, kartellit ja raakapuumarkkinat

Viitala E.-J. (2010). Kilpailuoikeus, kartellit ja raakapuumarkkinat. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 4 artikkeli id 6942. https://doi.org/10.14214/ma.6942

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden joulukuussa 2009 antaman ratkaisun mukaan Suomessa toimi vuosina 1997–2004 valtakunnallinen raakapuun ostokartelli, johon osallistuivat kaikki alan suurimmat toimijat. Metsäliitto, Stora Enso ja UPM-Kymmene olivat sopineet keskinäisen kilpailun rajoittamisesta ja raakapuun hinnan hallintaan tähtäävistä menettelytavoista. Markkinaoikeus määräsi ne maksamaan sakkoa kilpailunrajoituslain rikkomisesta yhteensä 51 miljoonaa euroa. Tämän katsauksen tarkoitus on esittää kyseistä kartellia ja siihen kilpailuoikeuden soveltamisen kannalta läheisesti liittyvää asfalttikartellia koskevien viimeaikaisten oikeusratkaisujen keskeinen tausta ja sisältö.

Suomen kilpailuoikeutta ja sen täytäntöönpanoa ohjaa keskeisesti Euroopan unionin normisto, minkä vuoksi artikkelissa kuvataan aluksi unionin ja Suomen kansallisten kilpailusäännösten tavoitteita ja keskinäisiä suhteita. Yleisten kilpailuoikeudellisten puitteiden esittämisen jälkeen tarkastellaan asfaltti- ja puumarkkinakartellien yhteisiä ja toisistaan poikkeavia piirteitä sekä vahingollisia vaikutuksia. Tämän jälkeen selvitetään kilpailuviraston kyseisten kartellien jäsenille esittämiä ja kansallisten tuomioistuimien määräämiä seuraamusmaksuja ja niiden perusteita.

Lopuksi pohditaan, millaisia välittömiä ja välillisiä vahinkoja puun ostokartellista on voinut aiheutua metsänomistajille ja minkälaisia käytännön mahdollisuuksia heillä on vaatia metsäyhtiöiltä korvauksia näistä vahingoista. Jos kartelli olisi alentanut kantohintoja keskimäärin kymmenen prosenttia, puuta myyneet metsänomistajat olisivat voineet kärsiä 1–1,5 miljardin euron vahingot. Vahingonkorvaukset voisivat muodostua vielä selvästi suuremmiksi viivästyskorkojen ja erilaisten välillisten vahinkojen vuoksi.

Asiasanat
kilpailulaki; kilpailunrajoitus; raakapuun ostokartelli; asfalttikartelli; vahingonkorvaus

Tekijät
  • Viitala, ORCID ID:Sähköposti esa-jussi.viitala@metla.fi (email)

Julkaistu 11.1.2011

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6942 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Hänninen H., Hamunen K. et al. (2021) Metsätalouden määräaikainen ympäristötuki: mitä .. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2021 numero 0 artikkeli id 10578
Viitanen J., Kataja K. et al. (2021) Elintarvikepakkaaminen muuttaa muotoaan Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2021 numero 0 artikkeli id 10511
Viitala E.-J., Hujala T. et al. (2021) Markkinapohjainen metsien luontoarvojen suojeluk.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2021 numero 0 artikkeli id 10377
Viitala E.-J. (2020) Tutkimustieto ja jälkemme metsissä Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 numero 0 artikkeli id 10419
Kniivilä M., Hantula J. et al. (2020) Metsälain ja metsätuholain muutosten vaikutukset.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 numero 0 artikkeli id 10366
Viitala E.-J. (2020) Metsä meidän jälkeemme: Karumpi kuvaus Suomen me.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 numero 0 artikkeli id 10303
Viitala E.-J. (2018) Metsän jättiläisen kiehtova tulevaisuus Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2018 numero 0 artikkeli id 9993
Leppänen J., Viitala E.-J. (2017) Metsätalouden harjoittaminen Virossa: metsänomis.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2017 numero 0 artikkeli id 9912
Viitala E.-J. (2016) Liukosellun lupaus Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2016 numero 3-4 artikkeli id 6980
Viitala E.-J. (2014) Sentin yhtiöstä puhtaalle pöydälle Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 2 artikkeli id 6901
Viitala E.-J. (2014) Metsäteollisuuden miljardit ja megatrendit Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 2 artikkeli id 6900
Viitala E.-J., Leppänen J. (2014) Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnä.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 1 artikkeli id 6652
Viitala E.-J., Leppänen J. (2014) Yhteismetsien verotusaseman ja sääntelyn kehitys.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 1 artikkeli id 6651
Viitala E.-J. (2012) Raakapuukartelliin liittyvien vahinkojen vanhent.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli id 5850
Viitala E.-J. (2011) Kartellitutkimuksen lähtökohdista Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 1 artikkeli id 5938
Viitala E.-J. (2010) Kilpailuoikeus, kartellit ja raakapuumarkkinat Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 4 artikkeli id 6942
Viitala E.-J. (2010) Laajamittaisen metsänomistuksen kannattavuus: To.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 3 artikkeli id 5906
Viitala E.-J. (2010) Stora Enson ja Metsäliitto-konsernin metsien omi.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 3 artikkeli id 5905
Viitala E.-J. (2008) Kiinteistö- ja sijoitusrahastot uusina metsänomi.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 1 artikkeli id 6422
Viitala E.-J. (2005) Hyvän metsänhoidon airuista. Suomen luonnonsuoje.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2005 numero 4 artikkeli id 6141
Viitala E.-J., Saarinen V.-M. et al. (2004) Metsäteiden lisärakentamistarpeen määrittäminen .. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 2 artikkeli id 6247
Saarinen V.-M., Aarnio J. et al. (2002) Metsätiehankkeen yksityistaloudellinen kannattav.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 4 artikkeli id 6197
Saarinen V.-M., Aarnio J. et al. (2001) Metsätiehankkeen yksityistaloudellinen kannattav.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 3 artikkeli id 6682
Uotila E., Viitala E.-J. (2000) Teistä ja metsistä Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli id 6073
Uotila E., Viitala E.-J. (2000) Tietiheys metsätalouden maalla Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1 artikkeli id 6910
Viitala E.-J., Uotila E. (1999) Optimaalinen tietiheys yksityismetsätalouden kan.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 2 artikkeli id 6117
Viitala E.-J., Hänninen H. et al. (1996) Kuutiokalkylistit ja ympäristömafiosot Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1996 numero 1 artikkeli id 6160