Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Esa-Jussi Viitala (email), Veli-Matti Saarinen, Aaro Mikkola, Mikael Strandström

Metsäteiden lisärakentamistarpeen määrittäminen paikkatietoaineistojen avulla

Viitala E.-J., Saarinen V.-M., Mikkola A., Strandström M. (2004). Metsäteiden lisärakentamistarpeen määrittäminen paikkatietoaineistojen avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 2 artikkeli id 6247. https://doi.org/10.14214/ma.6247

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin paikkatietoaineistojen avulla, kuinka suuri osa metsistä ja puustosta on 200 ja 400 metrin metsäkuljetusmatkojen ulkopuolella. Tutkimusaineisto käsitti viisi kuntaa Keski-Suomesta ja Etelä-Savosta.

Tulosten mukaan uusien metsäteiden rakentamistarve riippuu merkittävästi siitä, millaista keskimääräistä metsäkuljetusmatkaa tavoitellaan. Jos tavoitteena pidetään kestävän metsätalouden rahoituslain ehdoissa esitettyä 200 metriä, tienrakennustarvetta on vielä jonkin verran. Kyseisen tavoitteen ulkopuolella on noin kymmenesosa metsätalouden maasta ja puustosta, tosin erot kuntien välillä ovat verrattain suuria. Jos tavoitteena sen sijaan pidetään Viitalan ja Uotilan (1999) laskemaa optimaalista metsäkuljetusmatkaa eli 400 metriä, uusien metsäteiden rakentamistarve näyttäisi varsin vähäiseltä. Kyseisen metsäkuljetusmatkan ulkopuolella on vain noin yksi prosentti metsätalouden maasta ja puuston tilavuudesta.

Metsäteiden kokonaismäärän kasvaessa niiden lisärakentamisen tarpeellisuutta ja kannattavuutta on syytä arvioida aikaisempaa tarkemmin. Paikkatietoaineistot ja niiden pohjalle kehitetyt laskentaohjelmat tarjoavat tähän käyttökelpoisen apuvälineen. Niiden avulla olisi myös mahdollista analysoida metsäteiden lisärakentamisen tarvetta Kansallisen metsäohjelman ja alueellisten metsä-ohjelmien tarkistusten yhteydessä. Nykyisissä ohjelmissa lisärakentamisen perustelut on esitetty melko yleisellä tasolla. Myös kestävän metsätalouden rahoituslain ehtojen perustelut ovat jääneet epäselviksi muun muassa tavoiteltavien metsäkuljetusmatkojen osalta.

Asiasanat
metsätiet; paikkatietoaineistot; metsäkuljetusmatka

Tekijät
  • Viitala, ORCID ID:Sähköposti esa-jussi.viitala@metla.fi (email)
  • Saarinen, ORCID ID:
  • Mikkola, ORCID ID:
  • Strandström, ORCID ID:

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6247 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Kniivilä M., Hantula J. et al. (2020) Metsälain ja metsätuholain muutosten vaikutukset.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 numero 0 artikkeli id 10366
Viitala E.-J. (2020) Metsä meidän jälkeemme: Karumpi kuvaus Suomen me.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 numero 0 artikkeli id 10303
Viitala E.-J. (2018) Metsän jättiläisen kiehtova tulevaisuus Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2018 numero 0 artikkeli id 9993
Leppänen J., Viitala E.-J. (2017) Metsätalouden harjoittaminen Virossa: metsänomis.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2017 numero 0 artikkeli id 9912
Viitala E.-J. (2016) Liukosellun lupaus Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2016 numero 3-4 artikkeli id 6980
Viitala E.-J. (2014) Sentin yhtiöstä puhtaalle pöydälle Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 2 artikkeli id 6901
Viitala E.-J. (2014) Metsäteollisuuden miljardit ja megatrendit Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 2 artikkeli id 6900
Viitala E.-J., Leppänen J. (2014) Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnä.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 1 artikkeli id 6652
Viitala E.-J., Leppänen J. (2014) Yhteismetsien verotusaseman ja sääntelyn kehitys.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 1 artikkeli id 6651
Viitala E.-J. (2012) Raakapuukartelliin liittyvien vahinkojen vanhent.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli id 5850
Viitala E.-J. (2011) Kartellitutkimuksen lähtökohdista Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 1 artikkeli id 5938
Viitala E.-J. (2010) Kilpailuoikeus, kartellit ja raakapuumarkkinat Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 4 artikkeli id 6942
Viitala E.-J. (2010) Laajamittaisen metsänomistuksen kannattavuus: To.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 3 artikkeli id 5906
Viitala E.-J. (2010) Stora Enson ja Metsäliitto-konsernin metsien omi.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 3 artikkeli id 5905
Viitala E.-J. (2008) Kiinteistö- ja sijoitusrahastot uusina metsänomi.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 1 artikkeli id 6422
Viitala E.-J. (2005) Hyvän metsänhoidon airuista. Suomen luonnonsuoje.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2005 numero 4 artikkeli id 6141
Viitala E.-J., Saarinen V.-M. et al. (2004) Metsäteiden lisärakentamistarpeen määrittäminen .. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 2 artikkeli id 6247
Saarinen V.-M., Aarnio J. et al. (2002) Metsätiehankkeen yksityistaloudellinen kannattav.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 4 artikkeli id 6197
Saarinen V.-M., Aarnio J. et al. (2001) Metsätiehankkeen yksityistaloudellinen kannattav.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 3 artikkeli id 6682
Uotila E., Viitala E.-J. (2000) Teistä ja metsistä Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli id 6073
Uotila E., Viitala E.-J. (2000) Tietiheys metsätalouden maalla Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1 artikkeli id 6910
Viitala E.-J., Uotila E. (1999) Optimaalinen tietiheys yksityismetsätalouden kan.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 2 artikkeli id 6117
Viitala E.-J., Hänninen H. et al. (1996) Kuutiokalkylistit ja ympäristömafiosot Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1996 numero 1 artikkeli id 6160