Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Kari Väätäinen (email), Antti Asikainen, Lauri Sikanen

Metsäkoneiden siirtokustannusten laskenta ja merkitys puunkorjuun kustannuksissa

Väätäinen K., Asikainen A., Sikanen L. Metsäkoneiden siirtokustannusten laskenta ja merkitys puunkorjuun kustannuksissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 3 artikkeli 5695. https://doi.org/10.14214/ma.5695

Tiivistelmä

Pienilläkin metsäkoneyrityksillä on omaa, metsäkoneiden siirroissa käytettävää koneenkuljetuskalustoa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin metsäkoneenkuljetuskaluston omistamisen ja käytön erityispiirteitä sekä esitettiin laskentamalli metsäkoneiden siirtokustannusten arvioimiseksi. Myös siirtokustannusten merkitystä puunkorjuun kokonaiskustannuksista pohdittiin. Yhden koneketjun puunkorjuuyrityksessä metsäkoneiden siirtokustannus oli 0,80 euroa/m3 (1,62 euroa/km) ilman kuljettajan palkkakustannuksia, kun vuotuinen koneenkuljetusauton ajosuorite oli noin 17 300 km (hakkuumäärä 35 000 m /vuosi). Vastaavasti kahden korjuuketjun yrityksessä (70 000 m3/vuosi) yhden metsäkoneenkuljetusauton käytön yksikkökustannus oli 0,52 euroa/m3 (1,03 euroa/km). Metsäkoneiden siirtokustannusten osuus oli noin 6–10 % koneyrittäjän puunkorjuun kokonaiskustannuksista. Jatkossa erityisesti alueyrittäjyys voi tarjota uusia keinoja metsäkonesiirtojen kustannustehokkaampaan toteutukseen.

Avainsanat
metsäkoneiden siirto; koneenkuljetusauto; kustannuslaskenta; siirtokustannus

Tekijät
  • Väätäinen, Sähköposti kari.vaatainen@metla.fi (sähköposti)
  • Asikainen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Sikanen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 1833

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.5695 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Ikäheimo J., Asikainen A. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1999 no. 3 artikkeli 6850
Asikainen A., Nuuja J. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1999 no. 3 artikkeli 6849
Kokkonen A., Asikainen A. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 1 artikkeli 6712
Pulkkinen P., Asikainen A. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1996 no. 1 artikkeli 6151
Väätäinen K., Asikainen A. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 3 artikkeli 5695
Paukkonen K., Luostarinen J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1999 no. 2 artikkeli 6122
Rummukainen A., Heikkilä J. et al. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 3 artikkeli 6225
Anttila P., Nivala V. et al. (2018) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2018 no. 0 artikkeli 9999
Laitila J., Lehtonen E. et al. (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2016 no. 3-4 artikkeli 5719
Laitila J., Ranta T. et al. (2015) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2015 no. 2 artikkeli 6538
Nuutinen Y., Väätäinen K. et al. (2010) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2010 no. 2 artikkeli 5754
Nuutinen Y., Väätäinen K. et al. (2008) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2008 no. 1 artikkeli 6426
Ikäheimo J., Asikainen A. (1997) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1997 no. 1 artikkeli 6370
Asikainen A., Anttila P. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2013 no. 4 artikkeli 6602