Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Kari Väätäinen (email), Antti Asikainen, Lauri Sikanen

Metsäkoneiden siirtokustannusten laskenta ja merkitys puunkorjuun kustannuksissa

Väätäinen K., Asikainen A., Sikanen L. Metsäkoneiden siirtokustannusten laskenta ja merkitys puunkorjuun kustannuksissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 3 artikkeli 5695. https://doi.org/10.14214/ma.5695

Tiivistelmä

Pienilläkin metsäkoneyrityksillä on omaa, metsäkoneiden siirroissa käytettävää koneenkuljetuskalustoa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin metsäkoneenkuljetuskaluston omistamisen ja käytön erityispiirteitä sekä esitettiin laskentamalli metsäkoneiden siirtokustannusten arvioimiseksi. Myös siirtokustannusten merkitystä puunkorjuun kokonaiskustannuksista pohdittiin. Yhden koneketjun puunkorjuuyrityksessä metsäkoneiden siirtokustannus oli 0,80 euroa/m3 (1,62 euroa/km) ilman kuljettajan palkkakustannuksia, kun vuotuinen koneenkuljetusauton ajosuorite oli noin 17 300 km (hakkuumäärä 35 000 m /vuosi). Vastaavasti kahden korjuuketjun yrityksessä (70 000 m3/vuosi) yhden metsäkoneenkuljetusauton käytön yksikkökustannus oli 0,52 euroa/m3 (1,03 euroa/km). Metsäkoneiden siirtokustannusten osuus oli noin 6–10 % koneyrittäjän puunkorjuun kokonaiskustannuksista. Jatkossa erityisesti alueyrittäjyys voi tarjota uusia keinoja metsäkonesiirtojen kustannustehokkaampaan toteutukseen.

Avainsanat
metsäkoneiden siirto; koneenkuljetusauto; kustannuslaskenta; siirtokustannus

Tekijät
  • Väätäinen, Sähköposti kari.vaatainen@metla.fi (sähköposti)
  • Asikainen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Sikanen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 83

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.5695 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Meriläinen A., Sikanen L. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1995 no. 1 artikkeli 6378
Väätäinen K., Asikainen A. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 3 artikkeli 5695
Sikanen L., Saarilahti A. et al. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 3 artikkeli 6226
Rummukainen A., Heikkilä J. et al. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 3 artikkeli 6225
Kirkkala A., Sikanen L. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2000 no. 1 artikkeli 6915
Sikanen L., Oikarinen V.-M. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 4 artikkeli 6001
Sikanen L., (1997) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1997 no. 1 artikkeli 6364