Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Annukka Pesonen (email), Kari T. Korhonen, Sakari Tuominen, Matti Maltamo, Eero Lukkarinen

Taimikonhoitotarpeen arviointi valtakunnan metsien inventoinnin metsävarakartan pohjalta

Pesonen A., Korhonen K. T., Tuominen S., Maltamo M., Lukkarinen E. (2007). Taimikonhoitotarpeen arviointi valtakunnan metsien inventoinnin metsävarakartan pohjalta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli 6695. https://doi.org/10.14214/ma.6695

Tiivistelmä

Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) tulokset osoittavat taimikoissa ja nuorissa metsissä olevan runsaasti hoitorästejä. Hoitotöiden edistämiseksi tarvitaan tarkasti paikannettua tietoa hoitokohteiden sijainnista. Tutkimuksessa selvitettiin satelliittikuvien käyttöön perustuvan metsäninventointiaineiston käyttökelpoisuutta hoitoa tarvitsevien kuvioiden paikantamisessa.

Landsat TM -satelliittikuvien avulla tuotetusta VMI:n metsävarakartasta tuotettiin teemakartta taimikonhoitotarpeesta. Puuston pituus- ja lehtipuuosuustietojen perusteella tuotettu kartta ilmaisee taimikonhoidon ja nuoren metsän hoitotarpeen ja hoidon kiireellisyyden ajankohdan neljänä luokkana. Maastotyönä tehdyin tarkastusmittauksin selvitettiin karttatason luotettavuutta. Tulokset koottiin virhematriiseihin, joissa vertailtiin VMI-karttatason kiireellisyysluokitusta maastotarkastuksen pohjalta arvioituun kiireellisyysluokitukseen.

Tutkimustulokset osoittivat, että satelliittikuvatulkinnalla saadaan käyttökelpoista tietoa hoitokohteiden paikantamiseksi. Kankailla kiireellisyysluokituksen onnistuminen oli huomattavasti parempi kuin soilla. Kun hoitotarpeet voidaan paikantaa tarkasti, hoitotöitä pystytään kohdistamaan ja markkinoimaan paremmin maanomistajille ja taimikonhoitomäärät saadaan paremmin vastaamaan todellista tarvetta.

Avainsanat
Valtakunnan metsien inventointi; taimikonhoito; Landsat-satelliitit

Tekijät
  • Pesonen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
  • Korhonen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Tuominen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Maltamo, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Lukkarinen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017 Julkaistu 25.6.2007

Katselukerrat 3413

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6695 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Laiho R., Tuominen S. et al. (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2016 no. 2 artikkeli 5957
Tuominen S., Pekkarinen A. (2007) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2007 no. 2 artikkeli 6696
Pesonen A., Korhonen K. T. et al. (2007) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2007 no. 2 artikkeli 6695
Hyvönen P., Pekkarinen A. et al. (2007) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2007 no. 1 artikkeli 6100
Holopainen M., Tuominen S. et al. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 4 artikkeli 6333
Tuominen S., Kangas A. (2018) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2018 no. 0 artikkeli 10085
Tuominen S., Balazs A. et al. (2017) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2017 no. 0 artikkeli 7820
Tuominen S., Pitkänen T. et al. (2017) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2017 no. 0 artikkeli 7792
Tuominen S., Balazs A. et al. (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2015 no. 4 artikkeli 6595
Tuominen S., Pitkänen J. et al. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2014 no. 2 artikkeli 6907
Tuominen S., Haapanen R. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2014 no. 2 artikkeli 6906
Tuominen S., Eerikäinen K. et al. (2010) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2010 no. 3 artikkeli 5916
Tuominen S., Haakana M. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2005 no. 4 artikkeli 6146
Tuominen S., Poso S. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2001 no. 2 artikkeli 6512