Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Jyrki Kangas (email), Timo Pukkala, Jouni Pykäläinen

Vuorovaikutteinen heuristinen optimointi yksityismetsien suunnittelussa

Kangas J., Pukkala T., Pykäläinen J. Vuorovaikutteinen heuristinen optimointi yksityismetsien suunnittelussa. Metsätieteen aikakauskirja 1996/3: 231-244. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1996 numero 3 artikkeli 6286. https://doi.org/10.14214/ma.6286

Tiivistelmä

Artikkelissa esitetään HERO-nimisen heuristisen optimointimenetelmän sovellus vuorovaikutteiseen metsäsuunnitteluun. Vuorovaikutteisessa eli interaktiivisessa yksityismetsien suunnittelussa metsänomistaja ja suunnittelija käyttävät suunnitteluohjelmistoa yhteisessä suunnitteluistunnossa toistaen suunnittelulaskelmia tarvittaessa useaan kertaan.

Metsänomistajan tavoitteet pyritään kuvaamaan mahdollisimman kattavasti jo ensimmäisessä suunnittelulaskelmassa. Ohjelmistolta saatavan välittömän palautteen pohjalta voidaan muuttaa tavoitemuuttujiksi määriteltyjä metsää ja sen kehitystä kuvaavia tunnuksia sekä niiden tärkeyssuhteita, jos laadittu suunnitelma ei tyydytä metsänomistajaa. Tavoitemuuttujia ja niiden painoarvoja tai muita optimoinnin perusteita muutetaan kunnes aikaansaatu suunnitelma tyydyttää metsänomistajaa. Suunnittelulaskelmien myötä opitaan tilan tai metsäalueen tuotantomahdollisuudet ja nähdään miten erilaiset metsän hoidon ja käytön tavoitemallit vaikuttavat metsästä saataviin hyötyihin sekä metsän kehittymiseen.

Vuorovaikutteista optimointia testattiin Pohjois-Karjalan metsälautakunnan yksityismetsien metsäsuunnittelun kehittämishankkeessa. Kymmenen metsänomistajaa osallistui testiin. Useimmille testiin osallistuneista metsänomistajista kyettiin tuottamaan ensimmäistä suunnittelulaskelmaa tyydyttävämpi suunnitelma muuttamalla optimointitehtävää yhteen tai useampaan kertaan, mikä osoittaa vuorovaikutteisen suunnittelun hyödyllisyyden. Vuorovaikutteisuus parantaa asiakaslähtöisen suunnittelun edellytyksiä.

Avainsanat
metsäsuunnittelu; yksityismetsätalous; päätösanalyysi; vuorovaikutteisuus; optimointi

Tekijät
  • Kangas, Sähköposti jyrki.kangas@metla.fi (sähköposti)
  • Pukkala, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Pykäläinen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 3233

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6286 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Nieminen M., Pukkala T. et al. (2023) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2023 no. 0 artikkeli 22001
Kurttila M., Pukkala T. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 4 artikkeli 6335
Heinonen T., Leppänen V. et al. (2008) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2008 no. 4 artikkeli 6831
Möykkynen T., Pukkala T. (2007) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2007 no. 1 artikkeli 6098
Pukkala T., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 1 artikkeli 5723
Pukkala T., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2005 no. 3 artikkeli 5778
Ylikoski P., Niskanen Y. et al. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 3 artikkeli 6221
Kangas J., Pukkala T. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1996 no. 3 artikkeli 6286
Lähde E., Laiho O. et al. (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2011 no. 2 artikkeli 6643
Pukkala T., Hokkanen T. et al. (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2011 no. 2 artikkeli 6649
Pukkala T., (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 4 artikkeli 6348
Pukkala T., Miina J. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 1 artikkeli 5734
Pukkala T., Kurttila M. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2005 no. 1 artikkeli 6266
Heinonen T., Pukkala T. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 3 artikkeli 6230
Ihalainen M., Salo K. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2003 no. 2 artikkeli 5688
Ihalainen M., Pukkala T. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2001 no. 3 artikkeli 6692
Kangas J., Leskinen P. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2000 no. 4 artikkeli 6076
Pukkala T., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 2 artikkeli 5872
Pukkala T., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 1 artikkeli 5728
Pukkala T., (2013) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2013 no. 1 artikkeli 6036
Pukkala T., (1997) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1997 no. 3 artikkeli 6480
Kangas J., Kangas A. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 3 artikkeli 6577
Möykkynen T., Pukkala T. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2001 no. 3 artikkeli 6684