Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Timo Möykkynen (email), Timo Pukkala

Juurikäävän leviäminen Etelä-Suomen kuusikoissa ja kuusi–mänty-sekametsissä mekanistisen mallin mukaan

Möykkynen T., Pukkala T. (2007). Juurikäävän leviäminen Etelä-Suomen kuusikoissa ja kuusi–mänty-sekametsissä mekanistisen mallin mukaan. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 1 artikkeli 6098. https://doi.org/10.14214/ma.6098

Tiivistelmä

Juurikäävän aiheuttaman lahoisuuden kehittymistä Etelä-Suomen kuusikoissa ja kuusi–mänty-seka–metsissä tutkittiin Rotstand-simulointimallin avulla. Terveen kuusikon kesäharvennukset lisäsivät voimakkaasti lahoisuutta kiertoajan lopulla. Kantokäsittelyillä lahoisuus pysyi alhaisena eli lähes talviharvennusvaihtoehdon tasolla. Lahoisuus väheni sitä enemmän mitä suurempi oli männyn osuus kesäharvennuskäsittelyssä. Kun terveen kuusikon päätehakkuu tehtiin kesällä, seuraavan kuusisukupolven lahoisuus oli suuri jo 20-vuotiaassa metsikössä ja lisääntyi edelleen kiertoajan loppua kohti, vaikka harvennukset tehtiin talvella. Kun päätehakkuu tehtiin talvella tai kannot käsiteltiin, seuraavan kiertoajan lahoisuus pysyi alhaisena. Lahon kuusikon päätehakkuuta seuraava talvella harvennettu puusukupolvi oli sitä lahoisempaa, mitä enemmän päätehakkuussa oli juurikäävän lahottamia puita. Mäntysekoitus vähensi vain hieman kuusten lahoisuutta lahon kuusikon jälkeen kasvatettavassa sekametsässä. Juurikäävän aiheuttamat puutavaralajisiirtymät tulivat selvimmin esille päätehakkuussa. Lahoisuus vähensi tukkipuun määrää päätehakkuussa 5,1–11,4 % talvihakkuin käsiteltyyn terveeseen metsikköön verrattuna. Osittain lahon sellupuun osuus vaihteli välillä 3–22 m3/ha ja metsään jäävää tyveystä tuli 0–2 m3/ha. Kuusikuitupuun määrä pysyi lähes vakiona, sillä lahoisuus aiheutti kuusitukin siirtymistä osittain lahoksi sellupuuksi. Sekametsässä tukin osuus kuusen hakkuupoistumasta suureni mäntysekoituksen lisääntyessä. Päätehakkuun kokonaispoistuma väheni kasvutappion ja kuolleisuuden takia lahoisuudesta riippuen 1,3–6,3 % talvihakkuukäsittelyyn verrattuna.

Avainsanat
Heterobasidion spp; juurikääpä; simulointimalli; mekanistinen malli

Tekijät
  • Möykkynen, Sähköposti timo.moykkynen@joensuu.fi (sähköposti)
  • Pukkala, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017 Julkaistu 8.5.2007

Katselukerrat 2349

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6098 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Nieminen M., Pukkala T. et al. (2023) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2023 no. 0 artikkeli 22001
Kurttila M., Pukkala T. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 4 artikkeli 6335
Heinonen T., Leppänen V. et al. (2008) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2008 no. 4 artikkeli 6831
Möykkynen T., Pukkala T. (2007) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2007 no. 1 artikkeli 6098
Pukkala T., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 1 artikkeli 5723
Pukkala T., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2005 no. 3 artikkeli 5778
Ylikoski P., Niskanen Y. et al. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 3 artikkeli 6221
Kangas J., Pukkala T. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1996 no. 3 artikkeli 6286
Lähde E., Laiho O. et al. (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2011 no. 2 artikkeli 6643
Pukkala T., Hokkanen T. et al. (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2011 no. 2 artikkeli 6649
Pukkala T., (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 4 artikkeli 6348
Pukkala T., Miina J. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 1 artikkeli 5734
Pukkala T., Kurttila M. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2005 no. 1 artikkeli 6266
Heinonen T., Pukkala T. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 3 artikkeli 6230
Ihalainen M., Salo K. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2003 no. 2 artikkeli 5688
Ihalainen M., Pukkala T. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2001 no. 3 artikkeli 6692
Kangas J., Leskinen P. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2000 no. 4 artikkeli 6076
Pukkala T., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 2 artikkeli 5872
Pukkala T., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 1 artikkeli 5728
Pukkala T., (2013) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2013 no. 1 artikkeli 6036
Pukkala T., (1997) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1997 no. 3 artikkeli 6480
Kangas J., Kangas A. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 3 artikkeli 6577
Möykkynen T., Pukkala T. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2001 no. 3 artikkeli 6684