Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Jori Uusitalo (email), Veli-Pekka Kivinen

Leimikon ennakkomittauksen ajanmenekki

Uusitalo J., Kivinen V.-P. Leimikon ennakkomittauksen ajanmenekki. Metsätieteen aikakauskirja 1994/2: 123-139. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1994 numero 2 artikkeli 5922. https://doi.org/10.14214/ma.5922

Tiivistelmä

Leimikon ennakkomittauksella tarkoitetaan kevyttä otantaan perustuvaa pystymittausta, jonka tavoitteena on tuottaa ennakkotietoa jalostukseen tulevan leimikon puulajikohtaisista läpimitta-, pituus- ja laatujakaumista. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää leimikkotekijöiden vaikutus leimikon ennakkomittauksen eri työnosien ajanmenekkiin erilaisissa päätehakkuuoloissa sekä edelleen luoda matemaattiset mallit ennakkomittauksen työnosien ajanmenekille kahdella eri menetelmällä. Tutkimuksessa kehitettäviä ajanmenekkifunktioita käytetään ensisijaisesti leimikon ennakkomittausmenetelmien kehittämistyössä.

Tutkimuksessa seurattiin kahden mittaajan työskentelyä kahdella otantamenetelmillä seitsemässä leimikossa. Mittaajien työskentely tallennettiin kuvanauhalle videotekniikkaa hyväksi käyttäen. Analysoitavaa kuvamateriaalia kertyi yhteensä 17 h. Tutkimusaineiston analysoinnin perusteella luotiin mallit kunkin työnosan ajanmenekin ennustamiseksi.

Koepuiden lukumäärän ohella ennakkomittaustyön ajanmenekkiin vaikutti selvimmin leimikon pinta-ala. Leimikon runkoluvun kasvu lisäsi koealan perustamisen ajanmenekkiä, kun koepuut valittiin ympyräkoealalta mittavapaa apuna käyttäen.

Rinnankorkeusläpimitan suuruudella, puun pituudella tai kuivaoksarajan korkeudella ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta kyseisen tunnuksen mittauksen ajanmenekkiin.

Avainsanat
leimikot; aikatutkimus; puusto; metsät; mittaus

Tekijät
  • Uusitalo, Sähköposti juusitalo@cc.helsinki.fi (sähköposti)
  • Kivinen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 2118

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.5922 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Kojola S., Haavisto M. et al. (2013) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2013 no. 1 artikkeli 6029
Salomäki M., Niemistö P. et al. (2012) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2012 no. 3 artikkeli 6740
Uusitalo J., Kivinen V.-P. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1994 no. 2 artikkeli 5922
Kiviluoma P., Uusitalo J. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1997 no. 4 artikkeli 6236
Heiskanen J., Hallikainen V. et al. (2018) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2018 no. 0 artikkeli 10024
Siipilehto J., Lindeman H. et al. (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2016 no. 3-4 artikkeli 5713
Nurminen T., Korpunen H. et al. (2010) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2010 no. 2 artikkeli 5753
Nurminen T., Korpunen H. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 2 artikkeli 5880
Uusitalo J., Kokko S. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 4 artikkeli 5678
Kivinen V.-P., Uusitalo J. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1999 no. 4 artikkeli 6277