Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Jari Hynynen (email), Pentti Niemistö

Kannattava puuntuotanto – tavoitteellista metsänhoitoa vai taloudellista optimointia?

Hynynen J., Niemistö P. (2001). Kannattava puuntuotanto – tavoitteellista metsänhoitoa vai taloudellista optimointia? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 1 artikkeli id 5819. https://doi.org/10.14214/ma.5819

Tekijät
  • Hynynen, ORCID ID:Sähköposti jari.hynynen@metla.fi (email)
  • Niemistö, ORCID ID:

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.5819 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Siipilehto J., Hynynen J. et al. (2022) Keskitunnuksella suuri merkitys ennustettaessa p.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 numero 0 artikkeli id 10713
Siipilehto J., Sauvula-Seppälä T. et al. (2022) Vesojen maksimipituus kvantiiliregression avulla Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 numero 0 artikkeli id 10704
Siipilehto J., Huuskonen S. et al. (2020) Yhteispohjoismaiset metsikkötason kuolleisuusmal.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 numero 0 artikkeli id 10504
Kniivilä M., Hantula J. et al. (2020) Metsälain ja metsätuholain muutosten vaikutukset.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 numero 0 artikkeli id 10366
Hämäläinen J., Holopainen M. et al. (2014) Perusteita seuraavan sukupolven metsävarajärjest.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 4 artikkeli id 5884
Hynynen J., Salminen H. et al. (2013) Raaka-aineita, hiilensidontaa ja bioenergiaa – S.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 4 artikkeli id 6601
Hynynen J., Ojansuu R. et al. (2013) Metsänkäsittelyvaihtoehdot – mihin nykyiset kasv.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 1 artikkeli id 6037
Heikkilä J., Sirén M. et al. (2009) Energiapuuharvennus osana männyn ja kuusen kasva.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5773
Huuskonen S., Hynynen J. et al. (2008) Nuorten männiköiden metsänhoidollinen tila Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 4 artikkeli id 6841
Hynynen J. (2007) Puuston kehitysennusteiden luotettavuuden parant.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 1 artikkeli id 6102
Huuskonen S., Hynynen J. (2006) Taimikonhoidon ajoituksen ja voimakkuuden vaikut.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 4 artikkeli id 6326
Hynynen J., Ahtikoski A. et al. (2004) Viljelyhaavikon tuotos ja kasvatuksen kannattavuus Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 1 artikkeli id 6091
Hynynen J., Viherä-Aarnio A. et al. (2002) Nuorten haapaviljelmien alkukehitys Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 2 artikkeli id 6864
Hynynen J., Niemistö P. (2001) Kannattava puuntuotanto – tavoitteellista metsän.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 1 artikkeli id 5819
Hynynen J. (2000) Kasvu- ja tuotostutkimuksen muuttuvat haasteet –.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1 artikkeli id 6914
Hynynen J., Arola M. (1999) Ensiharvennusajankohdan vaikutus hoidetun männik.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 1 artikkeli id 6436
Hynynen J. (1996) Kasvumallit metsien kehityksen ennustamisen työk.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1996 numero 1 artikkeli id 6159
Hynynen J., Saramäki J. (1995) Ensiharvennuksen viivästymisen ja harvennusvoima.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 2 artikkeli id 5949