Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Riitta Väänänen, Mika Nieminen, Martti Vuollekoski, Hannu Nousiainen, Tapani Sallantaus, Eeva-Stiina Tuittila, Hannu Ilvesniemi

Fosforin pidättyminen turvemaasuojavyöhykkeille metsävaluma-alueilla

Väänänen R., Nieminen M., Vuollekoski M., Nousiainen H., Sallantaus T., Tuittila E.-S., Ilvesniemi H. (2008). Fosforin pidättyminen turvemaasuojavyöhykkeille metsävaluma-alueilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 4 artikkeli id 6838. https://doi.org/10.14214/ma.6838

Tekijät
  • Väänänen, ORCID ID:
  • Nieminen, ORCID ID:
  • Vuollekoski, ORCID ID:
  • Nousiainen, ORCID ID:
  • Sallantaus, ORCID ID:
  • Tuittila, ORCID ID:
  • Ilvesniemi, ORCID ID:

Julkaistu 15.12.2008

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6838 | Lataa PDF

Huom. Numeron kaikki tutkimusselosteet ovat samassa tiedostossa.Creative Commons -lisenssi

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Laurén A., Palviainen M. et al. (2021) Suosimulaattori (SUSI) – uusi mekanistinen simul.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2021 numero 0 artikkeli id 10575
Saarinen M., Valkonen  S. et al. (2020) Jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen mahdollisuud.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 numero 0 artikkeli id 10372
Nieminen M., Launiainen S. et al. (2020) Metsätalouden vesistökuormitus: nykykäsitys ja t.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 numero 0 artikkeli id 10336
Sarkkola S., Hökkä H. et al. (2013) Kunnostusojituskriteerit tarkentuvat – miten puu.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 2 artikkeli id 6884
Nieminen M., Ahti E. et al. (2010) Kunnostusojituksen vaikutus kiintoaine- ja ravin.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 3 artikkeli id 5915
Väänänen R., Nieminen M. et al. (2008) Fosforin pidättyminen turvemaasuojavyöhykkeille .. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 4 artikkeli id 6838
Nieminen M., Moilanen M. et al. (2008) Tuhkalannoitteiden fosforin pidättyminen turpees.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 1 artikkeli id 6425
Nieminen M., Ahti E. et al. (2006) Ojitusalueilta huuhtoutuvan eroosioaineksen pidä.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 1 artikkeli id 5733
Nieminen M., Ahti E. (2000) Soiden metsätalouskäytön vesistövaikutukset Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 2 artikkeli id 6020