Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Paula Jylhä (email)

Nuorten metsien metsänhoidollinen tila ennen kunnostushakkuuta ja sen jälkeen Keski-Pohjanmaan ojitusalueilla

Jylhä P. (1995). Nuorten metsien metsänhoidollinen tila ennen kunnostushakkuuta ja sen jälkeen Keski-Pohjanmaan ojitusalueilla. Metsätieteen aikakauskirja 1/1995: 4-20. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 1 artikkeli id 6376. https://doi.org/10.14214/ma.6376

Tiivistelmä

Tutkimuksessa inventoitiin 26 mäntyvaltaista ja 17 hieskoivuvaltaista nuoren metsän kunnostuskohdetta Keski-Pohjanmaalla. Tavoitteena oli arvioida ylitiheänä kasvaneiden puustojen elpymiskykyä kunnostushakkuiden jälkeen sekä kuvailla kunnostushakkuutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä.

Runkolukuohjeet soveltuivat pohjapinta-alamalleja paremmin hoitotarpeen arviointiin, sillä puustot olivat epätasaisia ja pieniläpimittaisia. Hakkuupoistuma oli keskimäärin 37 m3/ha, josta ainespuuta oli 21 m3/ha. Puuston tilavuudesta poistettiin keskimäärin kolmasosa, voimakkaimmin käsitellyillä kohteilla yli 60 %. Elävän latvuksen osuus puun pituudesta pieneni kasvatustiheyden noustessa. Suuri osa metsäojista oli kiireellisen kunnostuksen tarpeessa, joten voimakkaat harvennukset voivat aiheuttaa huomattavia kasvutappioita, ellei ojastoja kunnosteta. Merkittävimmät puiden ulkoista laatua heikentävät tekijät olivat mäntyjen oksikkuus ja koivujen mutkaisuus.

Asiasanat
kunnostushakkuu; ensiharvennus; latvussuhde; metsänhoito; metsäojitus

Tekijät
  • Jylhä, ORCID ID:Sähköposti paula.jylha@metla.fi (email)

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6376 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Jylhä P., Rikkonen P. et al. (2020) Pienet metsäkoneyritykset kuilun partaalla, suur.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 numero 0 artikkeli id 10473
Hytönen J., Jylhä P. et al. (2017) Tuhkalannoitus ja heinäntorjunta suopellon mets.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2017 numero 0 artikkeli id 7814
Jylhä P. (2012) Karsimaton ensiharvennusmänty sulfaattisellun ja.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli id 6471
Jylhä P., Dahl O. et al. (2011) Ensiharvennusmännyn hankintaketjun vaikutus sell.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 1 artikkeli id 5944
Hytönen J., Jylhä P. (2008) Pintakasvillisuuden torjunnan ja taimityypin vai.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 3 artikkeli id 6394
Jylhä P., Laitila J. (2007) Energia- ja ainespuun korjuu nuorista metsistä k.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 4 artikkeli id 5987
Hytönen J., Jylhä P. (2005) Kilpailevan kasvillisuuden ja pintakasvillisuude.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2005 numero 3 artikkeli id 5786
Jylhä P. (1995) Nuorten metsien metsänhoidollinen tila ennen kun.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 1 artikkeli id 6376