Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Mirkka Kokkola (email), Arja Lilja

Phytophthora-lajien tunnistus ja tutkiminen perinteisin ja uusin menetelmin

Kokkola M., Lilja A. Phytophthora-lajien tunnistus ja tutkiminen perinteisin ja uusin menetelmin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2005 numero 3 artikkeli 5781. https://doi.org/10.14214/ma.5781

Tiivistelmä

Phytophthora-mikrobien merkitys puiden taudinaiheuttajina on viime aikoina korostunut mm. uusien lajien löytymisen myötä. Myös ennestään tunnetut lajit ovat usein osoittautuneet puiden harsuuntumisen aiheuttajiksi abioottisten syiden asemesta. On myös havahduttu uhkaan, että kansainvälinen kasvikauppa levittää tauteja helposti maasta toiseen. Tautien leviämisen estämisessä tarvitaan tehokkaita seulontamenetelmiä, joiden avulla kasvien terveys voidaan nopeasti ja luotettavasti tutkia ja estää sairaan aineiston pääsy uusille alueille.

Phytophthora-lajien perinteinen morfologinen tunnistus on usein vaikeaa, koska niiden eristäminen tutkittavasta materiaalista on hankalaa. Lisäksi pysyviä muoto-opillisia tuntomerkkejä on vähän, lajinsisäinen vaihtelu on suurta ja lajien välillä esiintyy yhtäläisyyksiä ja risteytymistä. Käytännön määritystarpeisiin ja tutkimuksen apuvälineiksi on kehitetty polymeraasiketjureaktioon (PCR) perustuvia DNA:n monistusmenetelmiä, joilla taudinaiheuttaja voidaan tunnistaa suoraan kasvi-, vesi- tai maanäytteestä ilman maljaviljelyä.

Sormenjälkianalyysit (RFLP, AFLP, RAPD, RAMS, SSCP) vaativat tutkittavan mikrobin eristämisen puhdasviljelmäksi ja soveltuvat parhaiten tutkimuskäyttöön. Niiden avulla voidaan selvittää esim. patogeenien sukulaisuussuhteita, risteytymistä, lajinkehitystä, populaatiogenetiikkaa ja tautien epidemiologiaa. DNA:n emäsjärjestyksen selvittäminen antaa tarkkaa tietoa tutkittavasta kohteesta. Phytophthora-lajeistakin on jo kertynyt paljon tietoa DNA-tietokantoihin, joihin vertaamalla saadaan esim. varmistetuksi, ovatko eristetyt mikrobit jo kuvattuja vai uusia lajeja.

Molekulaariset menetelmät ovat helpottaneet ja nopeuttaneet kasvintarkastusta ja muuta käytännön kasvinsuojelutyötä. Ne eivät kuitenkaan yksin riitä patogeenin osoittamiseen viranomaistyössä, jossa löydöksistä usein seuraa torjuntatoimia. Suomen kasvintarkastuksessa positiiviset DNA-testien tulokset ja patogeenin elävyys varmistetaankin aina myös maljaviljelyllä ja morfologisella tunnistuksella.

Avainsanat
kasvitaudit; mikrobit; sienitaudit; patogeenit; Phytophthora; torjunta; tunnistus

Tekijät
  • Kokkola, Sähköposti arja.lilja@metla.fi (sähköposti)
  • Lilja, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 2764

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.5781 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Lilja A., Himanen K. et al. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2013 no. 4 artikkeli 6599
Himanen K., Lilja A. (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2011 no. 2 artikkeli 6636
Lilja A., Hantula J. et al. (2010) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2010 no. 3 artikkeli 5907
Kokkola M., Lilja A. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2005 no. 3 artikkeli 5781
Lilja A., Kokkola M. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2005 no. 3 artikkeli 5780
Lilja A., Lilja S. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 2 artikkeli 6962
Lilja A., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1996 no. 2 artikkeli 5802
Iivonen S., Lilja A. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1996 no. 1 artikkeli 6154
Lilja A., Hantula J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 2 artikkeli 6250
Lilja A., Poteri M. et al. (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2011 no. 1 artikkeli 5942
Veijalainen A.-M., Juntunen M.-L. et al. (2007) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2007 no. 1 artikkeli 6105
Lilja A., Heikkilä R. (2007) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2007 no. 2 artikkeli 6703
Lilja A., Heikkilä R. (2007) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2007 no. 2 artikkeli 6702