Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Pekka Tamminen (email)

Typpi- ja tuhkalannoitus punalatikan vaivaamassa männikössä

Tamminen P. (1998). Typpi- ja tuhkalannoitus punalatikan vaivaamassa männikössä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1998 numero 3 artikkeli id 6571. https://doi.org/10.14214/ma.6571

Tiivistelmä

Tuhka- ja typpilannoituksen vaikutuksia tutkittiin kahdessa Salpauselälle perustetussa männyntaimikossa Valkealassa. Tuhkalannoituksena annettiin kuusen kuorituhkaa 3 000 kg/ha ja typpilannoituksena 150 kg typpeä oulunsalpietarina (kalsiumammoniumnitraatti). Varttuneessa, pitkään punalatikkatuhoista kärsineessä taimikossa terveiden mäntyjen osuus kasvoi seuranta-aikana käsittelystä riippumatta. Typpilannoitus lisäsi mäntyjen pituuskasvua melko vähän ja vain kolmena vuonna.

Nuoressa taimikossa eivät yksittäiset käsittelyt vaikuttaneet taimien kuntojakaumaan, mutta lievästi sairaita taimia oli keskimäärin vähemmän tuhkaa tai/ja typpeä saaneilla koealoilla (n = 6) kuin käsittelemättömillä tai insektisidillä käsitellyillä koealoilla (n = 4). Typpilannoitus lisäsi pituuskasvua nuoressa taimikossa viiden vuoden ajan. Typpilannoitus ei lisännyt selvästi sairaiden taimien pituuskasvua vanhassa eikä nuoressa taimikossa. Tuhkalannoitus näytti hiukan lisänneen mäntyjen pituuskasvua erityisesti nuoressa taimikossa.

Typpilannoitus ei vaikuttanut maa-analyysitunnuksiin, mutta sen sijaan tuhkalannoitus vaikutti humuskerroksen ominaisuuksiin. Tuhkalannoitus nosti erityisesti humuskerroksen boorin, kalsiumin, magnesiumin, mangaanin, fosforin ja sinkin kokonaispitoisuuksia ja ammoniumasetaatilla uuttuvia kalsium-, magnesium- ja mangaanipitoisuuksia. Humuskerroksen pH nousi keskimäärin 3,8:sta 5,3:een. Tuhkalannoitus nosti myös kivennäismaan vaihtuvan kalsiumin ja magnesiumin pitoisuuksia ja pH:ta keskimäärin 4,6:sta 4,8:aan.

Typpi- ja tuhkalannoitusta voi kokeiden perusteella suositella mieluummin nuoren ja terveen tai enintään lievästi punalatikan vaivaaman männyntaimikon hoitoon kuin varttuneen, pahoin vaurioituneen taimikon elvyttämiseen.

Asiasanat
mänty; Aradus cinnamomeus; punalatikka; pituuskasvu; lannoitus; ravinteisuus

Tekijät
  • Tamminen, ORCID ID:Sähköposti pekka.tamminen@metla.fi (email)

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6571 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Smolander A., Henttonen H. M. et al. (2020) Hitaasti typpeä vapauttavan ureaformaldehydin va.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 numero 0 artikkeli id 10219
Smolander A., Henttonen H. M. et al. (2020) Hitaasti typpeä vapauttavan ureaformaldehydin va.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 numero 0 artikkeli id 10219
Silfverberg K., Huotari N. et al. (2010) Puu-ja turvetuhkan vaikutukset kasvillisuuteen j.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 4 artikkeli id 6938
Rikala R., Vuorinen M. (2005) Boorin levitysajankohdan vaikutus kivennäismaan .. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2005 numero 1 artikkeli id 6259
Kukkola M., Nöjd P. (2000) Kangasmetsien lannoitusten tuottama kasvunlisäys.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4 artikkeli id 6065
Huurinainen S. (1999) Bikarbonaatti ja kasvualustan ravinteisuus turve.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 2 artikkeli id 6120
Tamminen P. (1998) Typpi- ja tuhkalannoitus punalatikan vaivaamassa.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1998 numero 3 artikkeli id 6571
Issakainen J., Moilanen M. (1998) Lannoituksen vaikutus puolukka- ja mustikkasatoi.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1998 numero 3 artikkeli id 6569
Hynynen J., Saramäki J. (1995) Ensiharvennuksen viivästymisen ja harvennusvoima.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 2 artikkeli id 5949