Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Anne Toppinen (email), Ritva Toivonen, Tapio Tilli

Tuojamaiden väliset erot raakapuun tuontihinnoissa Suomeen

Toppinen A., Toivonen R., Tilli T. (2004). Tuojamaiden väliset erot raakapuun tuontihinnoissa Suomeen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 4 artikkeli id 5666. https://doi.org/10.14214/ma.5666

Tiivistelmä

Raakapuun tuontihintojen määräytymistä ei ole Suomessa mallitettu ekonometrisesti, vaikka tuonnin merkityksen kasvaessa yhteydet kotimaan kantohintakehitykseen ja markkinoiden toimintaan ovat puumarkkinoiden toimivuuden näkökulmasta kiinnostavat. Tässä tutkimuksessa kuvataan eri tuojamaiden hintavaihteluita havu- ja lehtipuun tuonnissa Suomeen. Lisäksi tutkitaan ns. yhden hinnan lain avulla poikkeaako tuontipuun hintakehitys tärkeimpien tuojamaiden eli Venäjän, Ruotsin, Saksan ja Baltian maiden välillä. Tulokset osoittavat ettei tuontipuun hinta eri alkuperämaista ole täysin noudattanut yhden hinnan lakia koko jaksolla 1980–2001 tarkasteltuna, mutta vuosina 1992–2001 puun tuontihintojen vaihtelu eri tuojamaiden välillä on ollut aiempaa yhdenmukaisempaa.

Asiasanat
yhden hinnan laki; raakapuu; ulkomaankauppa; hintadiskriminaatio

Tekijät
  • Toppinen, ORCID ID:Sähköposti anne.toppinen@metla.fi (email)
  • Toivonen, ORCID ID:
  • Tilli, ORCID ID:

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.5666 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Toivonen R. (2011) Puutuotteiden laatua voidaan kehittää monen ulot.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 3 artikkeli id 6562
Hänninen R., Viitanen J. et al. (2007) Metsäsektorin suhdanne-ennusteet ja niiden hyödy.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 3 artikkeli id 6411
Toppinen A., Toivonen R. et al. (2004) Tuojamaiden väliset erot raakapuun tuontihinnois.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 4 artikkeli id 5666
Toivonen R., Tilli T. et al. (2000) Tuontipuun vaikutus kotimaan puumarkkinoihin lis.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 3 artikkeli id 6056
Tilli T., Toivonen R. et al. (2000) Puun hintavaihteluiden alueellinen yhtenevyys Su.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 3 artikkeli id 6054
Toivonen R., Toppinen A. (1997) Alueelliset hintavaihtelut lisääntyneet Suomen p.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1997 numero 4 artikkeli id 6237
Palo M., Toivonen R. (1994) Miksi ei puutavarapörssiä? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1994 numero 1 artikkeli id 6052