Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Anne Toppinen (email), Ritva Toivonen, Tapio Tilli

Tuojamaiden väliset erot raakapuun tuontihinnoissa Suomeen

Toppinen A., Toivonen R., Tilli T. Tuojamaiden väliset erot raakapuun tuontihinnoissa Suomeen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 4 artikkeli 5666. https://doi.org/10.14214/ma.5666

Tiivistelmä

Raakapuun tuontihintojen määräytymistä ei ole Suomessa mallitettu ekonometrisesti, vaikka tuonnin merkityksen kasvaessa yhteydet kotimaan kantohintakehitykseen ja markkinoiden toimintaan ovat puumarkkinoiden toimivuuden näkökulmasta kiinnostavat. Tässä tutkimuksessa kuvataan eri tuojamaiden hintavaihteluita havu- ja lehtipuun tuonnissa Suomeen. Lisäksi tutkitaan ns. yhden hinnan lain avulla poikkeaako tuontipuun hintakehitys tärkeimpien tuojamaiden eli Venäjän, Ruotsin, Saksan ja Baltian maiden välillä. Tulokset osoittavat ettei tuontipuun hinta eri alkuperämaista ole täysin noudattanut yhden hinnan lakia koko jaksolla 1980–2001 tarkasteltuna, mutta vuosina 1992–2001 puun tuontihintojen vaihtelu eri tuojamaiden välillä on ollut aiempaa yhdenmukaisempaa.

Avainsanat
yhden hinnan laki; raakapuu; ulkomaankauppa; hintadiskriminaatio

Tekijät
  • Toppinen, Sähköposti anne.toppinen@metla.fi (sähköposti)
  • Toivonen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Tilli, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 2701

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.5666 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Toppinen A., Toivonen R. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 4 artikkeli 5666
Tilli T., Toivonen R. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2000 no. 3 artikkeli 6054
Toivonen R., Tilli T. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2000 no. 3 artikkeli 6056