Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Matti Maltamo (email), Arto Haara, Hannu Hirvelä, Annika Kangas, Reetta Lempinen, Juha Malinen, Aki Nalli, Tuula Nuutinen, Jouni Siipilehto

Läpimittajakaumamalleihin perustuvat vaihtoehdot kuvauspuiden muodostamiseen puuston keskitunnustietojen avulla

Maltamo M., Haara A., Hirvelä H., Kangas A., Lempinen R., Malinen J., Nalli A., Nuutinen T., Siipilehto J. Läpimittajakaumamalleihin perustuvat vaihtoehdot kuvauspuiden muodostamiseen puuston keskitunnustietojen avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 3 artikkeli 6180. https://doi.org/10.14214/ma.6180

Tiivistelmä

Tutkimuksessa testattiin ja vertailtiin erilaisia läpimittajakaumamalleja kuvauspuiden muodostamisessa kuvioittaisen arvioinnin laskentajärjestelmässä. Tutkimuksen aineistona käytettiin Valtakunnan metsien inventoinnin kiinteäsäteisiä pysyviä koealoja. Vertaillut menetelmät olivat runkoluvullinen ja runkoluvuton prosenttiosuusmalli, vastaavat Johnsonin SB-jakauman parametrimallit sekä runkoluvuttomat Weibullin parametrimallit. Kaikki mallit kuvaavat pohjapinta-alan läpimittajakaumia, mutta runkoluvullisissa malleissa käytetään selittäjänä myös puusto-ositteen runkolukua. Puulajeista tarkasteltiin niin mäntyä, kuusta, koivuja kuin myös haapaa ja leppää. Tuotettujen puustotunnusestimaattien (kokonais- ja tukkitilavuus sekä runkoluku), tarkkuutta tarkasteltiin keskivirheen ja harhan avulla.

Mikäli runkoluku oli tiedossa, tuotti runkoluvullinen prosenttiosuusmalli yleensä tarkimmat tulokset niin tilavuuden kuin runkoluvunkin osalta. Tilavuusestimaattien osalta tarkkuuserot olivat kuitenkin pieniä. Jos taas runkolukua ei tiedetty, olivat vertaillut menetelmät keskimäärin likimain yhtä hyviä. Menetelmien keskinäinen tarkkuusjärjestys vaihteli puulajin, puuston koon ja tarkastellun puustotunnuksen suhteen. Käytettävän läpimittajakaumamallin valintaa tärkeämpää on kiinnittää huomiota maastossa mitattavan puustotiedon määrään ja etenkin laatuun.

Avainsanat
kuvioittainen arviointi; läpimittajakauma; Johnsonin SB-jakauma; prosenttiosuusmenetelmä; Weibull-jakauma

Tekijät
  • Maltamo, Sähköposti matti.maltamo@forest.joensuu.fi (sähköposti)
  • Haara, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Hirvelä, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Kangas, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Lempinen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Malinen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Nalli, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Nuutinen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Siipilehto, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 5209

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6180 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Siipilehto J., (2021) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2021 no. 0 artikkeli 10421
Siipilehto J., Kangas A. (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2015 no. 4 artikkeli 6584
Siipilehto J., Huttunen T. (2015) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2015 no. 2 artikkeli 6531
Siipilehto J., Valkonen S. et al. (2015) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2015 no. 1 artikkeli 6297
Maltamo M., Haara A. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 3 artikkeli 6180
Siipilehto J., (2022) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2022 no. 0 artikkeli 10703
Siipilehto J., Sauvula-Seppälä T. et al. (2022) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2022 no. 0 artikkeli 10704
Valkonen S., Ruuska J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2001 no. 1 artikkeli 5821
Siipilehto J., Hynynen J. et al. (2022) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2022 no. 0 artikkeli 10713
Siipilehto J., Mäkinen H. et al. (2021) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2021 no. 0 artikkeli 10576
Siipilehto J., Huuskonen S. et al. (2020) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2020 no. 0 artikkeli 10504
Siipilehto J., Rajala M. (2019) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2019 no. 0 artikkeli 10158
Siipilehto J., Lindeman H. et al. (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2016 no. 3-4 artikkeli 5713
Siipilehto J., Mehtätalo L. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2014 no. 1 artikkeli 6658
Siipilehto J., (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2011 no. 4 artikkeli 6827
Siipilehto J., (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2011 no. 4 artikkeli 6826
Siipilehto J., Sarkkola S. et al. (2007) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2007 no. 3 artikkeli 6417
Siipilehto J., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 4 artikkeli 6331
Siipilehto J., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 4 artikkeli 6330
Siipilehto J., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 1 artikkeli 6553
Siipilehto J., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2000 no. 4 artikkeli 6077
Tokola T., Holopainen M. et al. (2019) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2019 no. 0 artikkeli 10252