Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Risto Sievänen (email), Timo Kareinen, Hannu Hirvelä, Hannu Ilvesniemi

Hakkuumahdollisuusarvioihin perustuvat metsien kasvihuonekaasutaseet

Sievänen R., Kareinen T., Hirvelä H., Ilvesniemi H. (2007). Hakkuumahdollisuusarvioihin perustuvat metsien kasvihuonekaasutaseet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 4 artikkeli 5980. https://doi.org/10.14214/ma.5980

Tiivistelmä

Kioton pöytäkirjan mukaisen metsänhoitotoimenpiteen vaikutusten arviointia varten tehtiin laskelmia metsien kasvihuonekaasujen taseista MELA-ohjelmistolla laadittujen hakkuumahdollisuusarvioiden pohjalta. Hakkuumahdollisuusarviot (3 kpl) kuvaavat puuston pitkän aikavälin käyttömahdollisuuksia erilaisilla hakkuun tasoilla. Artikkelissa kuvataan lyhyesti menetelmä, jolla laskelmat tehtiin sekä esitetään tulokset. Puuston, lahopuun ja maaperän kasvihuonekaasutaseet arvioitiin puustotietojen avulla samoin menetelmin kuin kasvihuonekaasuraportoinnissa. Puusto- ja poistumatietojen perusteella tuotettiin arvio sekä puuston hiilitaseesta että kariketuotoksesta, joka malliin ja mittauksiin perustuvaan orgaanisen aineen hajoamisarvioon yhdistettynä tuotti arvion kuolleen orgaanisen aineen määrän muutoksesta. Hakkuumahdollisuusarvioissa kasvu on pääsääntöisesti poistumaa suurempi, jolloin myös metsät ovat kasvihuonekaasujen nielu tarkastelujaksolla 2005–2034. Nielun suuruus vaihtelee välillä 2,6–45 milj. t CO2/v eri laskelmissa ja ajankohtina. Arviossa, jossa hakkuut ovat kasvua suuremmat 2005–2014, metsät ovat lähde (suuruudeltaan 15,5 milj. t CO2/v). Tuloksista ilmenee, että jos hakkuut eivät lisäänny suuresti viimeaikaisesta tasosta, metsät tulevat olemaan kasvihuonekaasujen nielu, jolloin Kioton pöytäkirjan mukainen metsänhoitotoimenpiteen nieluhyöty (noin 3 milj. t CO2/v) on saatavissa 1. sitoumuskaudesta alkaen. Energiapuun käytön vaikutus laskelmien kasvihuonekaasutaseisiin on vähäinen.

Avainsanat
energiapuu; kasvihuonekaasut; Kioton pöytäkirja; metsien hiilitase; hakkuumahdollisuusarviot

Tekijät
  • Sievänen, Sähköposti risto.sievanen@metla.fi (sähköposti)
  • Kareinen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Hirvelä, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Ilvesniemi, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017 Julkaistu 20.12.2007

Katselukerrat 3381

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.5980 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Sievänen R., Kareinen T. et al. (2007) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2007 no. 4 artikkeli 5980
Lindroos A.-J., Ilvesniemi H. (2023) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2023 no. 0 artikkeli 23007
Heiskanen J., Hallikainen V. et al. (2018) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2018 no. 0 artikkeli 10024
Väänänen R., Nieminen M. et al. (2008) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2008 no. 4 artikkeli 6838
Levula J., Ilvesniemi H. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2003 no. 3 artikkeli 6807