Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Olli Leino (email), Markus Holopainen, Antti Mäkinen, Hanna Happonen, Tarja Kiviaho, Riina Tuominen

Pysty- ja maalahopuuston inventointi relaskooppiotannan avulla

Leino O., Holopainen M., Mäkinen A., Happonen H., Kiviaho T., Tuominen R. Pysty- ja maalahopuuston inventointi relaskooppiotannan avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 3 artikkeli 5694. https://doi.org/10.14214/ma.5694

Tiivistelmä

Useimmat käytössä olevat lahopuuston inventointimenetelmät on kehitetty maalahopuun inventointiin. Metsikön sukkessiovaiheesta ja häiriödynamiikasta riippuen luonnontilaisen boreaalisen metsän lahopuusta noin kolmannes muodostuu pystyyn kuolleesta puustosta. Näin ollen on tärkeää kehittää ja tutkia menetelmien soveltuvuutta myös kokonaislahopuuston määrän arvioimiseen. Tutkimuksessa selvitettiin kahden relaskooppihahlon käyttöä pysty- ja maalahopuuosuuksien inventoinnissa. Relaskooppiotannalla inventoidun lahopuuston tunnuksia verrattiin useissa tutkimuksissa käytettyyn ympyräkoealainventointiin. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää menetelmän käyttökelpoisuutta, luotettavuutta ja tuottavuutta Siuntion metsissä tehdyssä testissä. Tuloksien perusteella relaskooppiotantaan perustuvien inventointimenetelmien tuottavuus laskettaessa yksittäisen koealan mittaamiseen kulunutta aikaa oli usein kiinteäalaisia koealoja pienempi. Toisaalta mittausteknisten päätösten vaikutus mittausnopeuteen havaittiin merkittäväksi. Vaihtuvasäteiset menetelmät osoittautuivat kiinteäsäteistä suositeltavimmiksi niiden paremman luotettavuuden ansiosta. Pysty- ja maalahopuuston mittaaminen relaskooppikoealalta samanaikaisesti ei vaikuttanut merkittävästi koealan mittaukseen kuluneeseen aikaan.

Avainsanat
lahopuu; relaskooppiotanta; ympyräkoeala; luotettavuus; tuottavuus

Tekijät
  • Leino, Sähköposti olli.pt.leino@helsinki.fi (sähköposti)
  • Holopainen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Mäkinen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Happonen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Kiviaho, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Tuominen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 100

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.5694 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Vastaranta M., Ojansuu R. et al. (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2010 no. 4 artikkeli 6940
Melkas T., Vastaranta M. et al. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 4 artikkeli 6334
Holopainen M., Tuominen S. et al. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 4 artikkeli 6333
Leino O., Holopainen M. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 3 artikkeli 5694
Tanhuanpää T., Yrttimaa T. et al. (2022) Suomi Metsätieteen aikakauskirja vol. 2022 no. 0 artikkeli 10684
Holopainen M., (2019) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2019 no. 0 artikkeli 10214
Holopainen M., Viitanen K. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 2 artikkeli 5762
Holopainen M., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 3 artikkeli 6188
Niemi M., Vastaranta M. et al. (2015) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2015 no. 2 artikkeli 6537
Leino O., Holopainen M. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 4 artikkeli 6319
Tanhuanpää T., Kankare V. et al. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2014 no. 4 artikkeli 5888
Hämäläinen J., Holopainen M. et al. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2014 no. 4 artikkeli 5884
Holopainen M., Vastaranta M. et al. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2014 no. 4 artikkeli 5883
Vastaranta M., Honkavaara E. et al. (2015) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2015 no. 1 artikkeli 6299
Kankare V., Niemi M. et al. (2015) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2015 no. 1 artikkeli 6298
Mäkinen A., Holopainen M. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 4 artikkeli 6342
Vastaranta M., Holopainen M. et al. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 4 artikkeli 6339
Hyyppä J., Lyytikäinen-Saarenmaa P. et al. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 4 artikkeli 6338
Hyyppä J., Holopainen M. et al. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 4 artikkeli 6337
Holopainen M., Hyyppä J. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 4 artikkeli 6336
Pyörälä J., Räsänen T. et al. (2019) Finnish Metsätieteen aikakauskirja vol. 2019 no. 0 artikkeli 10253
Tokola T., Holopainen M. et al. (2019) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2019 no. 0 artikkeli 10252