Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Risto Rikala (email), Martti Vuorinen

Boorin levitysajankohdan vaikutus kivennäismaan kuusikon neulasten booripitoisuuteen

Rikala R., Vuorinen M. Boorin levitysajankohdan vaikutus kivennäismaan kuusikon neulasten booripitoisuuteen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2005 numero 1 artikkeli 6259. https://doi.org/10.14214/ma.6259

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin boorin puutteesta kärsivän viljelykuusikon lannoitusajankohdan vaikutusta neulasten booripitoisuuteen. Lannoitteena käytettiin booria (0,6 %) sisältävää Pellonmetsityksen PK1-lannosta, jota levitettiin (3 kg B/ha vastaava määrä) yksinpuin lannoituksena 2,5 m:n säteelle tyven ympärille syyskuun alussa, lokakuun alussa tai seuraavan vuoden toukokuussa. Puiden neulasten ravinnepitoisuudet analysoitiin kolmena ajankohtana: ennen lannoitusta, marraskuussa ja seuraavan vuoden lokakuun lopussa. Syksyllä lannoitettujen kuusien neulasten booripitoisuudet nousivat niukasti tai eivät lainkaan lannoitusvuonna. Sen sijaan seuraavan vuoden lokakuuhun mennessä kaikkien levitysajankohtien lannoitus nosti neulasten booripitoisuudet 8–13-kertaisiksi lannoitusta edeltävään tilanteeseen verrattuina. Voimakkain vaikutus oli kuitenkin toukokuun lannoituksella. Tulokset osoittivat, että kuusten neulasten booripitoisuus nousee odotetusti ja riittävästi sulanmaan ajan lannoituksesta, ajankohdasta riippumatta.

Avainsanat
kuusi; kasvuhäiriö; boori; lannoitusajankohta

Tekijät
  • Rikala, Sähköposti risto.rikala@metla.fi (sähköposti)
  • Vuorinen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 2532

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6259 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Rantala J., Rikala R. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2003 no. 4 artikkeli 6108
Helenius P., Luoranen J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 4 artikkeli 6194
Konttinen K., Rikala R. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1996 no. 3 artikkeli 6284
Rikala R., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1996 no. 2 artikkeli 5798
Luoranen J., Puttonen P. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1994 no. 1 artikkeli 6046
Rikala R., Vuorinen M. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2005 no. 1 artikkeli 6259
Luoranen J., Rikala R. (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2015 no. 4 artikkeli 6594
Luoranen J., Rikala R. et al. (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2011 no. 4 artikkeli 6823
Lilja A., Poteri M. et al. (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2011 no. 1 artikkeli 5942
Hänninen H., Luoranen J. et al. (2010) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2010 no. 1 artikkeli 6793
Heiskanen J., Lahti M. et al. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 3 artikkeli 6775
Luoranen J., Konttinen K. et al. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 3 artikkeli 6774
Luoranen J., Rikala R. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2005 no. 4 artikkeli 6142
Helenius P., Luoranen J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 4 artikkeli 5674