Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Atte Komonen (email), Arto Laatikainen, Maarit Similä, Petri Martikainen

Ytimennävertäjien kasvainsyönti trombin kaataman suojelumännikön ympäristössä Höytiäisen saaressa Pohjois-Karjalassa

Komonen A., Laatikainen A., Similä M., Martikainen P. (2009). Ytimennävertäjien kasvainsyönti trombin kaataman suojelumännikön ympäristössä Höytiäisen saaressa Pohjois-Karjalassa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli 5761. https://doi.org/10.14214/ma.5761

Tiivistelmä

Voimakas trombi kaatoi 10 000 kuutiota männikköä Höytiäisen saaressa Pohjois-Karjalassa vuonna 2004. Koska alue kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan, Metsähallitus jätti puut korjaamatta, minkä pelättiin lisäävän hyönteistuhoriskiä ympäröivissä mäntymetsissä. Tässä tutkimuksessa kvantifioitiin ytimennävertäjien (Tomicus spp.) kasvainsyöntiä eri etäisyyksillä trombiaukon reunasta vuosina 2006 ja 2008. Vuonna 2008 syötyjen kasvainten tiheys oli 2–3-kertainen verrattuna vuoteen 2006. Neljän vuoden yhteenlaskettu kasvaintiheys oli suurimmillaan 10 metrin päässä aukon reunasta: 9,5 kpl/m2 eli 54–165 kpl/elävä mänty puuston tiheydestä riippuen. Vastaavan suuruisen kasvainsyönnin ei ole aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu aiheuttaneen taloudellisesti merkittäviä kasvutappioita. Ytimennävertäjien kasvainsyönti myös väheni nopeasti trombiaukolta poispäin: pudonneiden kasvainten tiheys oli 40–60 metrin päässä enää puolet niiden enimmäistiheydestä ja noin 120 metrin etäisyydellä se vastasi talousmetsille tyypillistä taustatasoa. Emokäytävien ja ulostuloreikien alhainen tiheys viittaa siihen, että ytimennävertäjien kannan koko saaressa on ollut melko pieni suhteessa kuolleen puun määrään ja leviäminen mantereelta on ollut vähäistä. Seurannaistuhojen riski alueella on pieni, sillä trombin kaatama puusto on jo suurelta osin ytimennävertäjille sopimatonta.

Avainsanat
lahopuu; häiriödynamiikka; myrskytuho; suojelualue; Tomicus; trombi; ytimennävertäjät

Tekijät
  • Komonen, Sähköposti atte.komonen@ekol.slu.se (sähköposti)
  • Laatikainen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Similä, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Martikainen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017 Julkaistu 3.6.2009

Katselukerrat 3658

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.5761 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Kangas A., Pynnönen S. et al. (2022) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2022 no. 0 artikkeli 10761
Kallio T., Komonen A. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 1 artikkeli 5833
Komonen A., Alajoki H. (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2011 no. 4 artikkeli 6811
Komonen A., Laatikainen A. et al. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 2 artikkeli 5761
Komonen A., (2021) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2021 no. 0 artikkeli 10549
Komonen A., Halme P. et al. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2014 no. 1 artikkeli 6656
Halme P., Kangas A. et al. (2022) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2022 no. 0 artikkeli 10686