Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Hannu Hökkä (email), Timo Penttilä, Matti Siipola

Metsäojitusalueiden tila ja puuston kehitys yksityismailla kolmen metsälautakunnan alueella

Hökkä H., Penttilä T., Siipola M. Metsäojitusalueiden tila ja puuston kehitys yksityismailla kolmen metsälautakunnan alueella. Metsätieteen aikakauskirja 1995/1: 21-33. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 1 artikkeli 6377. https://doi.org/10.14214/ma.6377

Tiivistelmä

Kolmen metsälautakunnan (Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu) alueelle vuosina 1973–1978 perustetut 254 metsikkökoealaa inventoitiin kahdesti noin 10 vuoden aikavälillä yksityismaiden metsäojitusalueiden tilan ja puuston kehityksen selvittämiseksi. Koealojen kasvupaikkatyyppijakauma, tutkimusjaksolla tapahtuneet muutokset ojituksen tilassa, samoin kuin lannoitukset ja hakkuut selvitettiin. Puuston määrää, rakennetta, puulajisuhteita ja niiden muutoksia aineistossa verrattiin aikaisempiin tutkimuksiin. Puuston keskitilavuuden todettiin lisääntyneen jakson aikana voimakkaasti. Turvekangastyyppien puuntuotoskykyä ojituksen jälkeen arvioitiin muodostamalla regressiomalleja metsikön tilavuuden ja kasvun riippuvuudelle.

Avainsanat
metsänparannus; ojitus; boniteetti; turvekangastyypit

Tekijät
  • Hökkä, Sähköposti hannu.hokka@metla.fi (sähköposti)
  • Penttilä, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Siipola, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 3126

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6377 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Laiho R., Tuominen S. et al. (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2016 no. 2 artikkeli 5957
Kojola S., Haavisto M. et al. (2013) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2013 no. 1 artikkeli 6029
Kojola S., Hökkä H. et al. (2008) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2008 no. 2 artikkeli 6615
Hökkä H., Penttilä T. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1995 no. 1 artikkeli 6377
Saarinen M., Valkonen  S. et al. (2020) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2020 no. 0 artikkeli 10372
Sarkkola S., Hökkä H. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 4 artikkeli 5677
Kojola S., Penttilä T. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 4 artikkeli 5675
Laiho R., Laine J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 1 artikkeli 6094
Laiho R., Penttilä T. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2000 no. 2 artikkeli 6019
Penttilä T., Hökkä H. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2000 no. 2 artikkeli 6015
Varhimo A., Penttilä T. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 4 artikkeli 6200
Penttilä T., Kojola S. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 4 artikkeli 6199
Sarkkola S., Hökkä H. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 4 artikkeli 6198