Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Raija Laiho, Sakari Tuominen, Soili Kojola, Timo Penttilä, Markku Saarinen, Antti Ihalainen

Heikkotuottoiset ojitetut suometsät – missä ja paljonko niitä on?

Laiho R., Tuominen S., Kojola S., Penttilä T., Saarinen M., Ihalainen A. (2016). Heikkotuottoiset ojitetut suometsät – missä ja paljonko niitä on? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2016 numero 2 artikkeli id 5957. https://doi.org/10.14214/ma.5957

Tekijät
  • Laiho, ORCID ID:
  • Tuominen, ORCID ID:
  • Kojola, ORCID ID:
  • Penttilä, ORCID ID:
  • Saarinen, ORCID ID:
  • Ihalainen, ORCID ID:

Julkaistu 30.6.2016

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.5957 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Saarinen M., Valkonen  S. et al. (2020) Jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen mahdollisuud.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 numero 0 artikkeli id 10372
Laiho R., Tuominen S. et al. (2016) Heikkotuottoiset ojitetut suometsät – missä ja p.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2016 numero 2 artikkeli id 5957
Hökkä H., Repola J. et al. (2013) Kuusen luontainen taimettuminen ojitettujen korp.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 1 artikkeli id 6039
Pearson M., Saarinen M. et al. (2012) Mätästys ja laikutus ojitusaluemetsien uudistami.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli id 5855
Moilanen M., Saarinen M. et al. (2011) Männyn neulasten ravinnepitoisuuksien (N, P, K) .. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 2 artikkeli id 6648
Silver T., Saarinen M. et al. (2008) Metsälain mukaisten erityisen tärkeiden suoeliny.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 3 artikkeli id 6393
Saarinen M. (2003) Metsänuudistamisen tutkimukselle uusia haasteita.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2003 numero 1 artikkeli id 6673
Kajava S., Silver T. et al. (2002) Purot ja norot metsälain kohteina Lounais-Suomes.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 2 artikkeli id 6874