Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Eeva Karjalainen (email)

Avohakkuumaiseman visuaalinen laatu

Karjalainen E. Avohakkuumaiseman visuaalinen laatu. Metsätieteen aikakauskirja 1995/3: 211-232. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 3 artikkeli 6665. https://doi.org/10.14214/ma.6665

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä avohakkuumaiseman ominaisuudet vaikuttavat hakkuun visuaaliseen laatuun. Lisäksi tutkittiin, millaisia mielikuvia hakkuuaukot herättävät ja miten ihmisen tausta vaikuttaa hakkuun kokemiseen. Tutkimusaineistona käytettiin pääkaupunkiseudun asukkaiden, luonnonsuojelijoiden ja metsäammattilaisten arvioita avohakkuita esittävistä valokuvista. Pienialaiset hakkuut, joilla oli runsaasti aluskasvillisuutta ja joille oli jätetty joitakin puita, koettiin kauneimmiksi. Hakkuuaukkoja rumensivat aukon suuri koko, maanmuokkaus sekä hakkuutähteet. Metsäammattilaisia häiritsi hoitamaton vaikutelma, kuten lehtipensaat ja heinikko. He myös suhtautuivat näkyviin metsänhoitotoimenpiteisiin, kuten maanmuokkaukseen ja hakkuutähteisiin, myönteisemmin kuin muut ryhmät. Hakkuuaukkoja pidettiin sekä kauniina että rumina riippuen niiden toteutuksesta sekä hakkuusta kuluneesta ajasta. Vastaajat arvioivat avohakkuita rationaalisten ja esteettisten seikkojen lisäksi myös emotionaalisesti.

Avainsanat
avohakkuu; maisema; maisemallinen laatu; kauneuden arviointi

Tekijä
  • Karjalainen, Sähköposti eeva.karjalainen@metla.fi (sähköposti)

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 2231

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6665 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset