Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Tuija Kilpeläinen (email)

Luonnon muutosten havainnointi ja merkitys kuvaparien arviointi -menetelmää käyttäen

Kilpeläinen T. (1995). Luonnon muutosten havainnointi ja merkitys kuvaparien arviointi -menetelmää käyttäen. Metsätieteen aikakauskirja 4/1995: 273-291. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 4 artikkeli id 5895. https://doi.org/10.14214/ma.5895

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia havaintoja eräoppaat, metsätieteilijät ja biologit tekivät dioina kuvatuista luonnonympäristön muutoksista sekä millaisia merkityksiä he näille muutoksille antoivat. Tutkimusmenetelmänä käytettiin luonnonympäristön muutoksista kertovia diakuvapareja (kuva ennen muutosta ja muutoksen jälkeen) ja niihin liittyvää kyselylomaketta. Tavoitteena oli myös selvittää, miten kehitetty kuvaparien arviointi -menetelmä toimii luonnon muutosten arvioinnissa. Tutkimukseen osallistui kolme ryhmää: eräoppaat, metsätieteilijät ja biologit (N = 112). Tulokset osoittavat, että menetelmä on toimiva arvioitaessa luonnon muutoksia ja niiden merkityksiä. Tutkittavat antoivat kuvista tekemilleen havainnoille merkityksiä enimmäkseen esteettisyyden, muiden tunne-elämysten, oman toiminnan mahdollisuuden ja tehtyjen toimien perusteella. Metsätieteilijöiden vastaukset erityisesti metsään suuntautuvia toimia kohtaan olivat myönteisempiä kuin muiden tutkittujen ryhmien.

Asiasanat
luonnon muutos; havaitseminen; merkityksenanto; diakuvat

Tekijät
  • Kilpeläinen, ORCID ID:Sähköposti thk@psyka.jyu.fi (email)

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.5895 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset