Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Tuija Kilpeläinen (email)

Luonnon muutosten havainnointi ja merkitys kuvaparien arviointi -menetelmää käyttäen

Kilpeläinen T. Luonnon muutosten havainnointi ja merkitys kuvaparien arviointi -menetelmää käyttäen. Metsätieteen aikakauskirja 1995/4: 273-291. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 4 artikkeli 5895. https://doi.org/10.14214/ma.5895

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia havaintoja eräoppaat, metsätieteilijät ja biologit tekivät dioina kuvatuista luonnonympäristön muutoksista sekä millaisia merkityksiä he näille muutoksille antoivat. Tutkimusmenetelmänä käytettiin luonnonympäristön muutoksista kertovia diakuvapareja (kuva ennen muutosta ja muutoksen jälkeen) ja niihin liittyvää kyselylomaketta. Tavoitteena oli myös selvittää, miten kehitetty kuvaparien arviointi -menetelmä toimii luonnon muutosten arvioinnissa. Tutkimukseen osallistui kolme ryhmää: eräoppaat, metsätieteilijät ja biologit (N = 112). Tulokset osoittavat, että menetelmä on toimiva arvioitaessa luonnon muutoksia ja niiden merkityksiä. Tutkittavat antoivat kuvista tekemilleen havainnoille merkityksiä enimmäkseen esteettisyyden, muiden tunne-elämysten, oman toiminnan mahdollisuuden ja tehtyjen toimien perusteella. Metsätieteilijöiden vastaukset erityisesti metsään suuntautuvia toimia kohtaan olivat myönteisempiä kuin muiden tutkittujen ryhmien.

Avainsanat
luonnon muutos; havaitseminen; merkityksenanto; diakuvat

Tekijä
  • Kilpeläinen, Sähköposti thk@psyka.jyu.fi (sähköposti)

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 89

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.5895 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset