Metsävarat

Metsätieteen aikakauskirjan Metsävarat-osastossa julkaistiin valtakunnan metsien 8 – 10 inventoinnin tuloksia. Tuoreimmat valtakunnan metsien inventoinnin tulokset löytyvät Luonnonvarakeskuksen sivustolta.

Tähdellä (*) merkittyjen julkaisujen kokoteksti löytyy vain painettuna.

VMI10:n tulosjulkaisuja

2013

Olli Salminen, Hannu Hirvelä & Kari Härkönen: Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat ainespuun alueelliset hakkuumahdollisuusarviot. https://doi.org/10.14214/ma.6024

Kari T. Korhonen, Antti Ihalainen, Heli Viiri, Juha Heikkinen, Helena M. Henttonen, Juha-Pekka Hotanen, Helena Mäkelä, Seppo Nevalainen & Juho Pitkänen: Suomen metsät 2004–2008 ja niiden kehitys 1921–2008. https://doi.org/10.14214/ma.6025

Antti Ihalainen: Metsähukkapuu ja luonnonpoistuma poistumatilastoissa. https://doi.org/10.14214/ma.6026

2007

Kari T. Korhonen, Antti Ihalainen, Juha Heikkinen, Helena Henttonen & Juho Pitkänen: Suomen metsävarat metsäkeskuksittain 2004–2006 ja metsävarojen kehitys 1996–2006. https://doi.org/10.14214/ma.6217

Tuula Nuutinen, Hannu Hirvelä, Olli Salminen & Kari Härkönen: Alueelliset hakkuumahdollisuudet valtakunnan metsien 10. inventoinnin perusteella, maastotyöt 2004–2006. https://doi.org/10.14214/ma.6218

2006

Kari T. Korhonen, Juha Heikkinen, Helena Henttonen, Antti Ihalainen, Juho Pitkänen & Tarja Tuomainen: Suomen metsävarat 2004–2005. https://doi.org/10.14214/ma.6174

Tuula Nuutinen & Hannu Hirvelä: Hakkuumahdollisuudet Suomessa valtakunnan metsien 10. inventoinnin perusteella. https://doi.org/10.14214/ma.6175

Muita metsävarajulkaisuja

Kari T. Korhonen, Antti Ihalainen, Jari Miina, Timo Saksa & Heli Viiri: Metsänuudistamisen tila Suomessa VMI10:n aineistojen perusteella. https://doi.org/10.14214/ma.6943.

Antti Ihalainen & Helena Mäkelä: Kuolleen puuston määrä Etelä- ja Pohjois-Suomessa 2004–2007. https://doi.org/10.14214/ma.5834.

VMI9:n metsävaratietoja metsäkeskuksittain

Etelä-Pohjanmaa 2B/1998 *
Etelä-Savo 2B/2001
Häme-Uusimaa 3B/2000
Kainuu 2B/2003
Keski-Suomi 2B/1999 *
Kustens skogscentral 1B/2000 *
Kymi 3B/1999 *
Lappi 2B/2005
Lounais-Suomi 2B/2000 *
Pirkanmaa 4B/2000
Pohjois-Karjala 3B/2001
Pohjois-Pohjanmaa 3B/2004
Pohjois-Savo 2B/1999 *
Åland 4B/1999 *

VMI8:n menetelmä ja tuloksia

Erkki Tomppo, Matti Katila, Juhani Moilanen, Helena Mäkelä & Jouni Peräsaari: Kunnittaiset metsävaratiedot 1990–94. https://doi.org/10.14214/ma.6453 *

Erkki Tomppo, Helena Henttonen & Tarja Tuomainen: Valtakunnan metsien 8. inventoinnin menetelmä ja tulokset metsäkeskuksittain Pohjois-Suomessa 1992–94 sekä tulokset Etelä-Suomessa 1986–92 ja koko maassa 1986–94. https://doi.org/10.14214/ma.6434

Hannu Hökkä, Seppo Kaunisto, Kari T. Korhonen, Juhani Päivänen, Antti Reinikainen & Erkki Tomppo: Suomen suometsät 1951–1994. https://doi.org/10.14214/ma.6242

Muita metsävarajulkaisuja

Antti Ihalainen & Arto Ahola: Pyry- ja Janika-myrskyjen aiheuttamat puuston tuhot. https://doi.org/10.14214/ma.6803

Erkki Tomppo & Johanna Joensuu: Hirvieläinten aiheuttamat metsätuhot Etelä-Suomessa Valtakunnan metsien 8. ja 9. inventoinnin mukaan. https://doi.org/10.14214/ma.6114

Hannu Yli-Kojola: Tuulituhojen esiintyminen Suomen metsissä 1986–94. https://doi.org/10.14214/ma.6081

Hannu Yli-Kojola & Seppo Nevalainen: Metsätuhojen esiintyminen Suomessa 1986–94. https://doi.org/10.14214/ma.5735


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit