1

Kuva 1. Raivolan kantaa edustavien lisäyslähteiden (sv309, Lassinmaa ja Punka­harjulla kasvava Raivolan lisäyslähdettä oleva metsikkö = Raivola/Pu) kasvurytmi- ja sopeutumisominaisuuksien vertailua mahdollisiin Raivolan alkuperää edustaviin metsiköihin (Arkangeli ja Ufa) SIBLARCH-aineistossa. Tässä aineistossa Arkangelia edustaa Plesetskin alkuperä. Lyhenteitä: tt = taimitarha, elo = elävyys. Vertailu perustuu julkaisuissa Eysteinsson ym. (2009), Lukkarinen ym. (2009, 2010, 2013, 2014) ja Karlman (2010) esitettyihin tuloksiin.

Taulukko 1. Suomessa Eviran rekisterissä voimassa olevien siperianlehtikuusen siemenviljelysten vartemäärien jakautuminen aineiston (alkuperä tai Raivolan kohdalla viljelykanta) mukaan (prosenttia vartteiden kokonaismäärästä). Lisätietona annetaan kussakin siemenviljelyksessä olevien kloonien ja vartteiden määrä sekä viljelyksen käyttöalue. (Lähteet: Evira, perusaineistorekisteri; Luonnonvarakeskus, Metsägeneettinen rekisteri. Tiedot 20.11.2017 tilanteen mukaan).
Aineisto Sv205 Sv234 Sv309 Sv356 1) Sv368 Sv380 Kaikki
Metsä-Ihala Kivimäki Lassinmaa Neitsytniemi Hepoharju Hepoharju
Raivola 39,6 53,1 46,6 100,0 67,0 49,7 70,0
Arkangeli 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0 0,4
Pinega 27,6 0,0 29,8 0,0 4,9 21,5 12,1
Novosibirsk 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 0,0 0,5
Kuibysev 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,3
Tuntematon 32,8 46,9 23,6 0,0 0,0 28,8 16,8
Klooneja, kpl 43 27 47 25 29 26 108
Vartteita, kpl 735 574 1210 2134 206 177 5036
Käyttöalue, dd 750–1250 750–1250 750–1050 1000–1350 1000–1350 650–1000
1) Tämä siemenviljelys on perustettu siementaimilla, mistä syystä Klooneja-rivi ilmoittaa niiden emojen määrän, joista taimet ovat peräisin ja Vartteita-rivillä kerrotaan taimien lukumäärä.
Taulukko 2. Metsänjalostusohjelmaan kuuluvat siperianlehtikuusen pluspuut alkuperänsä tai lisäyslähteensä mukaan jaoteltuna. Aineistolle on annettu sen alkuperää tai lisäyslähdettä osoittavat likimääräiset koordinaatit. (Lähde: Luonnonvarakeskus, Metsägeneettinen rekisteri).
Alkuperä/ lisäyslähde Leveysaste, °N Pituusaste, °E Puita, kpl %
Raivola 60/63 1) 30/42 1) 65 51
Arkangeli 64 40 5 4
Pinega 64 42 18 14
Novosibirsk 55 80 9 7
Sverdlovsk 58 60 7 5
Kuibysev 53 50 3 2
Tuntematon 21 16
Yhteensä 128 100
1) Ensimmäiset koordinaatit ovat Raivolan metsikölle, jälkimmäiset sen oletetulle alkuperälle.