Taulukko 1. Spektrikirjaston puulajit.
Lehtipuut Havupuut
Metsävaahtera (Acer platanoides) Palsamipihta (Abies balsamea)
Tervaleppä (Alnus glutinosa) Siperianpihta (Abies sibirica)
Harmaaleppä (Alnus incana) Dahurianlehtikuusi (Larix gmelinii)
Paperikoivu (Betula papyrifera) Kanadanlehtikuusi (Larix laricina)
Rauduskoivu (Betula pendula) Siperianlehtikuusi (Larix sibirica)
Palsamipoppeli (Populus balsamifera) Metsäkuusi (Picea abies)
Metsähaapa (Populus tremula) Valkokuusi (Picea glauca)
Amerikanhaapa (Populus tremuloides) Mustakuusi (Picea mariana)
Tuomi (Prunus padus) Banksinmänty (Pinus banksiana)
Metsätammi (Quercus robur) Kontortamänty (Pinus contorta)
Raita (Salix caprea) Metsämänty (Pinus sylvestris)
Kotipihlaja (Sorbus aucuparia) Douglaskuusi (Pseudosuga menziesii)
Metsälehmus (Tilia cordata)
1

Kuva 1. Lehtien ja neulasten heijastus- ja läpäisyspektrit puulajeittain ja suvuittain. Suvut on eroteltu värein ja lajit viivatyypein.