Taulukko 1. Suomalaisista metsistä mitattuja avoimia spektrikirjastoja.
Spektrikirjaston sisältö Artikkeli, jossa mittaukset kuvattu (tekijät, doi) Spektriaineisto saatavilla (doi)
Puiden lehtien ja neulasten heijastus- ja läpäisyspektrit (25 lajia) 1 Hovi ym. (2017),
10.14214/sf.7753
10.17632/nvgjcn5nsx.1
Puiden lehtien ja neulasten heijastus- ja läpäisyspektrit (10 lajia) 2 Hovi ym. (2022),
10.14214/sf.10683
10.17632/t5f554s7cn.1
Puiden lehtien ja neulasten heijastus- ja läpäisyspektrit (4 lajia) Kuusinen ym. 2022,
kuvattu spektriaineiston yhteydessä
10.17632/3hswxj5nff.1
Jäkälien heijastusspektrit (12 lajia) Kuusinen ym. (2020),
10.1016/j.rse.2020.111955
10.17632/k482pn3gp4.1
Metsätyyppien aluskasvillisuuden heijastusspektrit Forsström ym. (2021),
10.1016/j.agrformet.2021.108604
10.17632/2g9nkcdj53.1
Puiden kaarnan heijastusspektrit (3 lajia) 3 Juola ym. (2020),
10.14214/sf.10331
10.17632/bzwd9fx45s.1
Puiden kaarnan heijastusspektrit (10 lajia) Juola ym. (2022),
10.1002/ece3.8718
10.17632/pwfxgzz5fj.2
Kelojen heijastusspektrit (1 laji) Juola ym. 2022,
kuvattu spektriaineiston yhteydessä
10.17632/8dvx3vvvk9.1
1 Sisältää myös spektrien vuodenaikaismittauksia 4 puulajille.
2 Sisältää myös mittauksia Virosta ja Tshekistä.
3 Mitattu useasta eri katselukulmasta, usealla rungon korkeudella.