Taulukko 1. Kasvilajit, joista selvitettiin kuusentuomiruosteen (Thekopsora areolata) ja mustikanruosteen (Naohidemyces vaccinii) kesäitiöpesäkkeiden esiintyminen yhdeksällä kuusen siemenviljelmällä Suomessa vuosina 2018–2019. Numerot viittaavat kasvien keruuajankohtiin siemenviljelmittäin. Keruuajankohdat olivat: 1 = 21.–24.5., 2 = 11.–13.6., 3 = 2.–5.7., 4 = 16.–18.7., 5 = 30.7.–1.8., 6 = 13.–15.8., 7 = 27.–29.8., 8 = 10.–12.9. ja 9 = 24.–27.9. vuonna 2018, ja 1 = 20.–22.5., 2 = 11.–13.6., 3 = 24.–27.6., 4 = 8.–10.7., 5 = 22.–25.7., 6 = 5.–7.8., 7 = 19.–21.8. ja 8 = 2.–5.9. vuonna 2019. Siemenviljelmät olivat: 1 = Heinämäki 170 (62°13´N, 25°24´E), 2 = Metsä-Ihala 176 (62°12´N, 24°07´E), 3 = Riihimäki 169 (61°53´N, 24°52´E), 4 = Paronen 1 365 (61°39´N, 26°17´E), 5 = Sillanpää 235 (60°55´N, 26°13´E), 6 = Taavetti 428 (60°56´N, 27°35´E), 7 = Imatra 374 (61°09´N, 28°47´E), 8 = Paronen 2 366 (61°39´N, 26°17´E), 9 = Palvaanjärvi 172 (60°48´N, 27°29´E).
Kasvilaji Siemenviljelmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Keruuajankohdat
2018
Vaccinium myrtillus L. 2–9 1–9 1–9 1–9 2–9 1–9 1–9 1–9 2–9
Vaccinium vitis-idaea L. 2–9 2–9 9 1–9 2–9 1–9 1–9 1–9 2–9
Calluna vulgaris L. Hull 0 1–9 9 1–9 0 2–9 1–9 1–9 2–9
Empetrum nigrum L. 0 1–9 9 1–9 0 0 0 0 0
Salix sp. - 2 - - - - - - -
Lysimachia europaea (L.) U.Manns & Anderb. - 2,4,6 - - - - - - -
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt - 2,4 - - - - - - -
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop 2,4 6 - 4 4 6 4,6,7 - -
Lupinus polyphyllus Lindl. 2,4 - - - - - - - -
Tanacetum vulgare L. 4 - - - - - - - -
Rubus idaeus L. 4 - - - - - - - -
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann 4 - - 4 4 - - - -
Sorbus aucuparia L. - - 4 - 4 - - - 4
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 4 - - - - - - - -
Populus tremula L. - - - - - - 4 - -
Betula pubescens Ehrh. - - - - - - 6 - -
2019
Vaccinium myrtillus L. 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8
Vaccinium vitis-idaea L. 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8
Calluna vulgaris L. Hull 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8
Empetrum nigrum L. 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8
Salix sp. 1,2,4 - 2 - - 2 2 - -
Lysimachia europaea (L.) U.Manns & Anderb. - 2,4 - 3 - - - - -
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt - - - - - - - 4 -
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop 2,4 - 2 2,4 2 2 2 - -
Lupinus polyphyllus Lindl. 1,2,4 - - 4 - - 2 - -
Rubus idaeus L. 2 - - - 2 2 2 - -
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann 2 - - 2 2 - 2 - -
Sorbus aucuparia L. 1,2,4 - - - - - 2 - 2
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - - - 3 1 - - - -
Populus tremula L. - 2 - - - - 2 - -
Betula pubescens Ehrh. - 2 - - - - - - 2
Fragaria vesca L. 1,2 - - - - - - - -
Viola tricolor L. - - - - 1 - - - -
Convallaria majalis L. 2 - 2 2 2 - - - 2
Geranium sylvaticum L. 2,4 - 2 - 2 - 2 - -
Melampyrum sylvaticum L. 2 - - - 2 - - - 2
Rubus saxatilis L. - 2 2 - - - - - 2
Betula pendula Roth 4 - - - - 2 2 - 2
Salix caprea L. - - - - - - - - 2
Alnus incana (L.) Moench - - - - - - 2 - -
Quercus robur L. - - - - - - 2 - -
Melampyrum pratense L. - 2 2 - - - - - -
Veronica chamaedrys L. 2 - - - - - - - -
Ranunculus sp. 2 - - - - - - - -
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 2,4 - - 4 - - 2 - -
Circium helenioides (L.) Hill. 2 - - - - - 2 - -
Ribes rubrum L. 2,4 - - - - - - - -
Malus sylvestris (L.) Mill. 2,4,5 - - - - - - - -
Silene dioica (L.) Clairville 2,4 - - 2 - - - - -
Paris quadrifolia L. 2 - - - - - - - -
0 = Ei lehtiä.
- = Ei tutkittu.
Taulukko 2. Tutkittujen mustikan (Vaccinium myrtillus) ja puolukan (Vaccinium vitis-idaea) lehtien määrä, joilla esiintyy mustikanruosteen kesäitiöpesäkkeitä kasvukauden aikana vuosina 2018–2019 yhdeksällä kuusen siemenviljelmällä Suomessa. Siemenviljelmät on esitetty Taulukossa 1.
Aika/Kasvilaji Siemenviljelmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2018
Vaccinium myrtillus
21.–23.5. - 0 0 0 - 0 0 0 0
11.–13.6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.–5.7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.–18.7. 0 0 10 0 0 0 0 0 0
30.7.–2.8. 0 2 3 1 7 1 0 1 2
13.–15.8. 0 0 4 0 1 0 1 0 2
27.–29.8. 0 0 1 4 3 0 5 0 0
10.–11.9. 0 0 1 1 8 0 0 0 0
24.–27.9. 0 1 1 0 0 0 1 0 2
Vaccinium vitis-idaea
21.–23.5. - - 0 0 - 0 0 0 0
11.–13.6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.–5.7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.–18.7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.7.–2.8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.–15.8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.–29.8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.–11.9. 0 2 2 1 0 0 0 0 0
24.–27.9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019
Vaccinium myrtillus
20.–23.5. - - - - - - - - -
11.–14.6. - - - - - - - - -
24.–26.6. 0 - 0 0 - 0 0 0 -
8.–10.7. 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22.–24.7. 0 2 0 0 0 0 0 1 0
5.–8.8. 0 0 0 3 0 0 0 4 4
19.–21.8. 0 4 0 0 0 0 0 5 0
2.–4.9. 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Vaccinium vitis-idaea
20.–23.5. - - - - - - - - -
11.–14.6. - - - - - - - - -
24.–26.6. 0 - 0 0 - 0 0 0 -
8.–10.7. - - - - 0 0 0 0 0
22.–24.7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.–8.8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.–21.8. 0 3 1 0 0 0 0 1 0
2.–4.9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- = Ei lehtiä.