1

Kuva 1. Mallin (2) ennusteet Mikkosen ym. vuonna 2018 Syken julkaisusarjassa julkaisemilla kertoimilla eri kasvillisuusvyöhykkeillä, metsätyypeillä ja puulajeilla. Paksu viiva näyttää kuvaajan Motti-simuloinnilla saatua maksimia pienemmille läpimitoille. Ohut kuvaaja näyttää kuvaajat myös tätä suuremmille läpimitoille, mutta kakkosta suuremmat ennusteet on korvattu kakkosella.