Taulukko 1. Esimerkkejä eri menetelmillä lasketuista valtakunnallisista metsätalouden typpi- ja fosforikuormitusarvioista. Niemisen ym. (2018, 2020) tulokset ovat ojitusalueille, muut tulokset koko metsäalalle.
Menetelmä Viite N, Mg a–1 P, Mg a–1
Ominaiskuormitus Finér ym. (2010) 1 600 130
Kenttämies (2006)* 4 500 – 7 100 550 – 800
Lepistö ym. (2006) 11 000
Erotusmenetelmä ks. teksti 11 000 – 18 000 700 – 1 100
Tilastolliset ennustemallit Nieminen ym. (2018) 13 000
Finér ym. (2020) 7 300 440
Nieminen ym. (2020) 8 500 585
* Korkeampi arvio on vuodelle 1977, alempi arvio vuodelle 1993.