1

Kuva 1. Hankkeen pilottialueet, virhearvioinnissa käytettyjen erittäin korkean erotuskyvyn kuvien sijainnit ja hakkuukone- ja koeala-aineistojen sijainnit.

2

Kuva 2. Pala erittäin korkean erotuskyvyn Pléiades-kuvasta 15.8.2015. Vasemmalla oikeavärikuva ja oikealla väärävärikuva (R: lähi-infra, G: punainen, B: vihreä). Pléiades -kuvat © CNES 2015 distribution Airbus DS. ESA Category-1 -projektit C1F.33532 ja C1F.35754.

Taulukko 1. AutoChange-ohjelman ja aikasarjamenetelmän avulla havaitut muutokset.
Herkkyystaso Harvennuskuviot Avohakkuukuviot Kaikki muutokset
Määrä Kokonaispinta-ala (ha) Määrä Kokonaispinta-ala (ha) Osuus metsämaasta (%)
Matala 1268 4677 908 1436 12,49
Melko matala 519 1445 784 1227 5,46
Melko korkea 257 694 681 1076 3,62
Korkea 129 328 624 977 2,67
Taulukko 2. Erittäin korkean erotuskyvyn kuvista tulkittujen (VHR) ja AutoChange-muutosluokitusten (AC) vertailu, TT = tuottajan tarkkuus (todellisuudessa luokkaan i kuuluvien havaintojen todennäköisyys tulla luokitetuksi luokkaan i), KT = käyttäjän tarkkuus (luokkaan i luokitettujen havaintojen todennäköisyys kuulua todellisuudessa luokkaan i).
Referenssi (VHR)
Ei muutosta Harvennus Avohakkuu yht. KT (%)
Luokitus (AC) Ei muutosta 1636 109 46 1791 91,3
Harvennus 28 36 5 69 52,2
Avohakkuu 13 6 231 250 92,4
yht. 1677 151 282 2110
TT (%) 97,6 23,8 81,9
Kokonaistarkkuus 90,2 %
Kappa-arvo 0,681
Täsmällisyys (engl. precision) 87,1 %
Herkkyys (engl. recall) 64,2 %
F1-arvo 73,9 %