1

Kuva 1. Mitattu ja ennustettu laatuindeksi tutkimusaineistossa. N = 273 (niiden lohkojen lukumäärä, joille aineiston suodatuksen jälkeen saatiin luotettavasti yhdistettyä sahoilla mitattu laatutieto ja kaukokartoitustieto). Laatuindeksin arvo nolla vastasi keskimääräistä laatua, negatiivinen arvo tätä huonompaa ja positiivinen arvo tätä parempaa laatua.

2

Kuva 2. Tulevaisuuden laatutiedon inventointiketju.