Taulukko 1. Metsätuhot, vuotuiset hakkuut ja puuston kasvu (milj. m3, ilman kuorta) Keski-Euroopassa 2017–2018. Lähteet: www.timber-online.net, FOREST EUROPE, Euwid, FAOSTAT.
Tuhot 2017 Tuhot 2018 Hakkuut 2017 1 Puuston kasvu 2
Kirjanpainaja Myrskyt Kirjanpainaja Myrskyt
Saksa 6 4,7 13 20,1 53 3 119
Tšekki 2,5 7,5 20 3,8 19 20
Italia 15 13 33
Itävalta 3,5 3 5,2 4,3 18 25
Puola 11 62
1 Raakapuun tuotanto.
2 Puuston kasvu puuntuotannon metsämaalla vuonna 2010.
3 Saksan virallista hakkuumäärää pidetään tilastoinnin puutteiden vuoksi liian pienenä. Thünen instituutin arvio vuoden    2017 hakkuista on 67 milj. m3.
Taulukko 2. Laajimmat myrskytuhot Suomessa viime vuosikymmeninä ja pääasialliset tuhoalueet. Tiedot on kerätty Maa- ja metsätalousministeriön, Metsäkeskuksen ja Yleisradion viestintäaineistoista.
Myrskyn nimi Vuosi Tuhoutunut puusto,
milj. m3
Tuhoalue
Aarno 1978 2,5 Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa
Mauri 1982 3,0 Lappi
Manta 1985 4,0 Savo, Pohjois-Karjala, Länsi-Lappi
Pyry, Janika 2001 7,3 Etelä-Pohjanmaa, Häme
Unto 2002 1,0 Savo
Asta, Veera, Lahja, Sylvi 2010 8,1 Savo, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Kainuu, Pohjois-Karjala
Tapani, Hannu 2011 3,5 Lounais-Suomi
Antti 2012 0,3 Eteläinen Suomi
Eino, Oskari, Seija 2013 3,0 Keski-Suomi, Etelä-Savo, Lounais-Suomi, Etelä-Suomi
Helena 2014 0,4 Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu
Lyyli 2015 0,1 Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Suomi, Ylä-Savo
Valio 2015 0,5–1,5 Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Keski-Pohjanmaa
Rauli 2016 0,1 Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa
Kiira 2017 0,1 Uusimaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala
Alfrida (Aapeli) 2019 1,1 Ahvenanmaa, (Pohjanmaa)