1

Kuva 1. Metsämaan alan (1 000 ha) kehitys 1980–2015 a) Etelä-Suomessa ja b) Pohjois-Suomessa.

2

Kuva 2. Suojellun metsämaan alan (1 000 ha) kehitys.

3

Kuva 3. Metsämaan metsien ala (1 000 ha) ikäluokittain 1980–2015 a) Etelä-Suomessa ja b) Pohjois-Suomessa.

4

Kuva 4. Vanhojen (Etelä-Suomessa yli 120- ja Pohjois-Suomessa yli 160-vuotiaiden) metsien ala (1 000 ha) suojelualueilla ja puuntuotannon metsämaalla a) Etelä-Suomessa ja b) Pohjois-Suomessa.

5

Kuva 5. Metsämaan ala (1 000 ha) vallitsevan puulajin mukaan a) Etelä-Suomessa ja b) Pohjois-Suomessa.

6

Kuva 6. Puuston keskitilavuus (m3 ha–1) metsämaalla puulajiryhmittäin 1980–2015 a) Etelä-Suomessa ja b) Pohjois-Suomessa.

7

Kuva 7. Haavan, lepän ja muun lehtipuun (kuin koivut, haapa tai leppä) keskitilavuuden kehitys metsämaalla 1980–2015 a) Etelä-Suomessa ja b) Pohjois-Suomessa.

8

Kuva 8. Puuston keskitilavuus metsämaalla (m3 ha–1) läpimittaluokittain a) Etelä-Suomessa ja b) Pohjois-Suomessa.

9

Kuva 9. Haavan määrän (m3 ha–1) kehitys järeysluokittain a) Etelä-Suomessa ja b) Pohjois-Suomessa.

10

Kuva 10. Vuotuiset hakkuualat (1 000 ha) hakkuutavoittain inventointia edeltäneellä 10-vuotiskaudella.

Kuva 11. Yli 30 vuotta hakkaamatta ollut metsämaa (1 000 ha) VMI8–VMI12 puuntuotannon maalla ja suojelualueilla.

12

Kuva 12. Vuotuiset maanmuokkausalat (1 000 ha) keskimäärin inventointia edeltäneellä 10-vuotiskaudella.

13

Kuva 13. Elävien ja kuolleiden puiden määrä (m3 ha–1) avohakkuualoilla.

14

Kuva 14. Elävien ja kuolleiden puiden määrä (m3 ha–1) avohakkuualoilla järeys­luokittain.

15

Kuva 15. Vähintään polttopuuksi kelpoisen kuolleen puun (kovan lahopuun) määrän (m3 ha–1) kehitys a) Etelä-Suomessa ja b) Pohjois-Suomessa metsämaalla.

16

Kuva 16. Kuolleen puun kokonaismäärän (m3 ha–1) kehitys metsämaalla Etelä- ja Pohjois-Suomessa puuntuotannon metsämaalla ja suojelualueilla.